Kích hoạt với một mã kích hoạt

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 44962

Bước này chỉ có thể được sử dụng khi bạn kích hoạt ứng dụng với một mã kích hoạt. Bước này sẽ được bỏ qua khi bạn kích hoạt phiên bản dùng thử của ứng dụng hoặc khi bạn kích hoạt ứng dụng với một tập tin khóa.

Trong bước này, Kaspersky Endpoint Security sẽ gửi dữ liệu đến máy chủ kích hoạt để xác minh mã kích hoạt được nhập:

  • Nếu mã kích hoạt được xác minh thành công, Trình hướng dẫn Thiết lập Ban đầu sẽ tự động chuyển sang cửa sổ tiếp theo.
  • Nếu việc xác minh mã kích hoạt thất bại, một thông báo tương ứng sẽ xuất hiện. Trong trường hợp này, bạn nên tìm kiếm lời khuyên từ nhà cung cấp phần mềm đã bán cho bạn giấy phép sử dụng Kaspersky Endpoint Security.
  • Nếu số lượt kích hoạt với mã kích hoạt vượt quá một mức nhất định, một thông báo tương ứng sẽ xuất hiện. Trình hướng dẫn Thiết lập Ban đầu sẽ bị gián đoạn, và ứng dụng sẽ đề nghị bạn liên hệ với bộ phận Hỗ trợ kỹ thuật của Kaspersky.

Để quay lại bước trước đó của Trình hướng dẫn Thiết lập Ban đầu, nhấn nút Quay lại. Để dừng Trình hướng dẫn Thiết lập Ban đầu, nhấn nút Hủy bỏ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.