Sửa phạm vi bảo vệ của Chống virus cho tập tin

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123504

Phạm vi bảo vệ nói đến các đối tượng được thành phần quét khi bật. Phạm vi bảo vệ của các thành phần khác nhau có các thuộc tính khác nhau. Vị trí và kiểu tập tin được quét là các thuộc tính của phạm vi bảo vệ của Chống virus cho tập tin. Theo mặc định, Chống virus cho tập tin sẽ chỉ quét các tập tin có thể bị nhiễm được lưu trữ trên các ổ cứng, ổ đĩa mạng hoặc ổ đĩa di động.

Để tạo phạm vi bảo vệ:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảo vệ Chống virus, chọn mục con Chống virus cho tập tin.

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Chống virus cho tập tin sẽ được hiển thị.

 3. Trong mục Mức độ bảo mật, nhấn nút Cấu hình.

  Cửa sổ Chống virus cho tập tin sẽ được mở ra.

 4. Trong cửa sổ Chống virus cho tập tin, chọn thẻ Tổng quát.
 5. Trong mục Loại tập tin, quy định loại tập tin mà bạn muốn được quét bởi Chống virus cho tập tin:
  • Nếu bạn muốn quét tất cả các tập tin, chọn Tất cả các tập tin.
  • Nếu bạn muốn quét các tập tin có định dạng dễ bị nhiễm virus nhất, hãy chọn Quét các tập tin theo phần định dạng.
  • Nếu bạn muốn quét các tập tin có phần mở rộng dễ bị nhiễm virus nhất, hãy chọn Quét các tập tin theo phần mở rộng.

  Khi chọn loại tập tin để quét, hãy nhớ các thông tin sau:

  • Có một số định dạng tập tin (ví dụ như .txt) mà khả năng xâm nhập và kích hoạt mã độc trên đó là rất thấp. Mặt khác, cũng có những tập tin chứa hoặc có thể chứa các mã thực thi (ví dụ như .exe, .dll và .doc). Nguy cơ xâm nhập và kích hoạt mã độc trên các tập tin này là rất cao.
  • Một kẻ xâm nhập có thể gửi một virus hoặc một chương trình độc hại khác đến máy tính của bạn trong một tập tin thực thi đã được đổi tên để chứa phần mở rộng .txt. Nếu bạn chọn quét tập tin theo phần mở rộng, những tập tin này sẽ được bỏ qua bởi tác vụ quét. Nếu chọn quét tập tin theo định dạng, thì bất kể phần mở rộng là gì, Chống virus cho tập tin sẽ đều phân tích đầu mục tập tin. Phân tích này có thể xác định rằng tập tin mang định dạng .exe. Những tập tin kiểu này sẽ được quét kỹ lưỡng để tìm virus và các phần mềm độc hại khác.
 6. Trong danh sách Phạm vi bảo vệ, thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu bạn muốn bổ sung một đối tượng mới vào phạm vi quét, nhấn nút Thêm.
  • Nếu bạn muốn thay đổi vị trí của một đối tượng, chọn đối tượng đó từ phạm vi quét và nhấn nút Chỉnh sửa.

  Cửa sổ Lựa chọn phạm vi quét sẽ được mở ra.

  • Nếu bạn muốn xóa một đối tượng khỏi danh sách các đối tượng được quét, chọn nó từ danh sách các đối tượng được quét và nhấn nút Gỡ bỏ.

   Một cửa sổ để xác nhận việc xóa sẽ được mở ra.

 7. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu bạn muốn thêm một đối tượng mới hoặc thay đổi vị trí của một đối tượng từ danh sách các đối tượng được quét, chọn đối tượng đó trong cửa sổ Lựa chọn phạm vi quét và nhấn nút Thêm.

   Tất cả các đối tượng được chọn trong cửa sổ Lựa chọn phạm vi quét đều được hiển thị trong cửa sổ Chống virus cho tập tin trong danh sách Phạm vi bảo vệ.

   Nhấn OK.

  • Nếu bạn muốn xóa một đối tượng, nhấn nút Có trong cửa sổ để xác nhận xóa.
 8. Nếu cần thiết, lặp lại các bước 6-7 để thêm, di chuyển hoặc xóa các đối tượng khỏi danh sách các đối tượng được quét.
 9. Để loại trừ một đối tượng khỏi danh sách các đối tượng được quét, xóa hộp kiểm cạnh đối tượng đó trong danh sách Phạm vi bảo vệ. Tuy nhiên, đối tượng vẫn sẽ có tên trong danh sách các đối tượng được quét, mặc dù nó đã bị loại trừ khỏi tác vụ quét bởi Chống virus cho tập tin.
 10. Trong cửa sổ Chống virus cho tập tin, nhấn OK.
 11. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

   

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.