Thiết lập Chống virus cho tập tin

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128009

Bạn có thể làm như sau để thiết lập cho Chống virus cho tập tin:

 • Thay đổi cấp độ bảo mật.

  Bạn có thể chọn một trong các cấp độ bảo mật được thiết lập sẵn hoặc tự cấu hình thiết lập cấp độ bảo mật. Nếu bạn đã thay đổi thiết lập cấp độ bảo mật, bạn luôn có thể quay lại thiết lập cấp độ bảo mật được khuyến nghị.

 • Thay đổi hành động được thực hiện bởi Chống virus cho tập tin khi phát hiện một tập tin bị nhiễm.
 • Sửa phạm vi bảo vệ của Chống virus cho tập tin.

  Bạn có thể mở rộng hoặc hạn chế phạm vi bảo vệ bằng cách thêm hoặc xóa các đối tượng quét, hoặc bằng cách thay đổi loại tập tin được quét.

 • Thiết lập Trình phân tích suy nghiệm.

  Chống virus cho tập tin sử dụng một kỹ thuật được gọi là phân tích dấu hiệu. Trong quá trình phân tích dấu hiệu, Chống virus cho tập tin sẽ đối chiếu đối tượng được phát hiện với các hồ sơ trong cơ sở dữ liệu chống virus của ứng dụng. Theo khuyến nghị của các chuyên gia Kaspersky, tính năng phân tích dấu hiệu luôn được bật.

  Để tăng hiệu quả bảo vệ, bạn có thể sử dụng phân tích suy nghiệm. Trong phân tích suy nghiệm, Chống virus cho tập tin sẽ phân tích hoạt động của các đối tượng trong hệ điều hành. Phân tích suy nghiệm cho phép phát hiện các đối tượng độc hại không có hồ sơ trong cơ sở dữ liệu chống virus của ứng dụng.

 • Tối ưu quét.

  Bạn có thể tối ưu tốc độ quét tập tin được thực hiện bởi Chống virus cho tập tin, giảm thiểu thời gian quét và tăng tốc độ hoạt động của Kaspersky Endpoint Security. Điều này có thể có được bằng cách chỉ quét các tập tin mới và các tập tin đã được thay đổi kể từ lần quét gần nhất. Chế độ này được áp dụng cho cả các tập tin đơn và tập tin hỗn hợp.

  Bạn cũng có thể bật các công nghệ iChecker và iSwift, giúp tối ưu tốc độ quét tập tin bằng cách loại trừ các tập tin chưa được sửa đổi kể từ lần quét gần nhất.

 • Thiết lập quét các tập tin hỗn hợp.
 • Thay đổi chế độ quét tập tin.

Trong mục này:

Thay đổi cấp độ bảo mật

Thay đổi hành động xử lý tập tin bị nhiễm của Chống virus cho tập tin

Sửa phạm vi bảo vệ của Chống virus cho tập tin

Sử dụng Trình phân tích suy nghiệm với Chống virus cho tập tin

Sử dụng công nghệ quét trong hoạt động của Chống virus cho tập tin

Tối ưu quét tập tin

Quét các tập tin hỗn hợp

Thay đổi chế độ quét

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.