Bật và tắt Kiểm soát Thiết bị

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128043

Theo mặc định, Kiểm soát Thiết bị sẽ được bật. Bạn có thể tắt Kiểm soát Thiết bị nếu cần thiết.

Có hai cách để bật hoặc tắt thành phần này:

Để bật hoặc tắt Kiểm soát Thiết bị trên thẻ Bảo vệ và Kiểm soát của cửa sổ chính của ứng dụng:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Chọn thẻ Bảo vệ và Kiểm soát.
 3. Nhấn vào mục Bảng kiểm soát.

  Mục Bảng kiểm soát sẽ được mở ra.

 4. Nhấn phải chuột để gọi menu ngữ cảnh của dòng có chứa thông tin về thành phần Kiểm soát Thiết bị.

  Một menu để chọn hành động đối với thành phần sẽ được mở ra.

 5. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để bật Kiểm soát Thiết bị, chọn Bắt đầu trong menu.
  • Để tắt Kiểm soát Thiết bị, chọn Dừng trong menu.

Để bật hoặc tắt Kiểm soát Thiết bị từ cửa sổ cấu hình ứng dụng:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Ở phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảng kiểm soát, chọn mục con Kiểm soát Thiết bị.

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Kiểm soát Thiết bị sẽ được hiển thị.

 3. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Nếu bạn muốn bật Kiểm soát Thiết bị, chọn hộp kiểm Bật Kiểm soát Thiết bị.
  • Nếu bạn muốn tắt Kiểm soát Thiết bị, xóa hộp kiểm Bật Kiểm soát Thiết bị.
 4. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.