Bổ sung một lệnh để tạo một tài khoản Authentication Agent

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128087

Để bổ sung một lệnh để tạo một tài khoản Authentication Agent:

 1. Mở mục Cấu hình trong cửa sổ Thuộc tính: <tên của tác vụ quản lý tài khoản Authentication Agent>.
 2. Nhấn nút Thêm, và trong danh sách thả xuống chọn Lệnh thêm tài khoản.

  Cửa sổ Thêm tài khoản người dùng sẽ được mở ra.

 3. Trong trường Thêm tài khoản người dùng của cửa sổ Tài khoản Windows, quy định tên tài khoản Microsoft Windows mà dựa vào đó tài khoản Authentication Agent sẽ được tạo.

  Để làm việc này, nhập tên tài khoản một cách thủ công hoặc nhấn nút Lựa chọn.

 4. Nếu bạn đã nhập thủ công tên của một tài khoản Microsoft Windows, nhấn nút Cho phép để xác định định danh bảo mật (SID) của tài khoản.

  Nếu bạn không muốn xác định định danh bảo mật (SID) bằng cách nhấn nút Cho phép, nó sẽ được xác định khi tác vụ được thực hiện trên máy tính.

  Việc xác định SID của một tài khoản Microsoft Windows khi bổ sung lệnh tạo tài khoản Authentication Agent là một cách rất tiện lợi để đảm bảo tên tài khoản Microsoft Windows đã được nhập thủ công chính xác. Nếu tài khoản người dùng Microsoft Windows được nhập không tồn tại, thuộc một miền không tin tưởng, hoặc không có trên máy tính mà tác vụ cục bộ Mã hóa (quản lý tài khoản) đang được thay đổi, tác vụ quản lý tài khoản Authentication Agent sẽ kết thúc với lỗi.

 5. Chọn hộp kiểm 更改当前用户账户 để thay thế một tài khoản có tên tương tự đã được tạo từ trước cho Authentication Agent với tài khoản đang được tạo.

  Bước này có thể được sử dụng khi bạn bổ sung một lệnh tạo tài khoản Authentication Agent trong thuộc tính của một tác vụ nhóm cho việc quản lý các tài khoản Authentication Agent. Bước này không thể được sử dụng nếu bạn đang bổ sung một lệnh tạo tài khoản Authentication Agent trong thuộc tính của một tác vụ cục bộ Mã hóa (quản lý tài khoản).

 6. Trong trường Tên người dùng, nhập tên của tài khoản Authentication Agent phải được nhập trong quá trình xác thực để truy cập vào các ổ cứng được mã hóa.
 7. Chọn hộp kiểm Cho phép xác thực dựa trên mật khẩu nếu bạn muốn ứng dụng nhắc người dùng nhập mật khẩu của tài khoản Authentication Agent trong quá trình xác thực để truy cập các ổ cứng được mã hóa.
 8. Nếu bạn đã chọn hộp kiểm Cho phép xác thực dựa trên mật khẩu ở bước trước:
  1. Trong trường Mật khẩu, nhập mật khẩu của tài khoản Authentication Agent phải được nhập trong quá trình xác thực để truy cập vào các ổ cứng được mã hóa.
  2. Trong trường Xác nhận mật khẩu, xác nhận mật khẩu của tài khoản Authentication Agent được nhập ở bước trước.
  3. Thực hiện một trong các thao tác sau:
   • Chọn mục Thay đổi mật khẩu khi chứng thực lần đầu tiên nếu bạn muốn ứng dụng hiển thị một yêu cầu thay đổi mật khẩu cho người dùng vượt qua quá trình xác thực theo tài khoản được quy định ở dòng lệnh ở lần đầu tiên.
   • Nếu không, chọn mục Không yêu cầu thay đổi mật khẩu.
 9. Chọn hộp kiểm Cho phép xác thực dựa trên chứng nhận nếu bạn muốn ứng dụng nhắc người dùng kết nối một token hoặc thẻ thông minh đến máy tính trong quá trình xác thực để truy cập các ổ cứng được mã hóa.
 10. Nếu bạn đã chọn hộp kiểm Cho phép xác thực dựa trên chứng nhận ở bước trước, nhấn nút Duyệt và chọn tập tin của chứng chỉ điện tử token hoặc thẻ thông minh trong cửa sổ Lựa chọn tập tin chứng nhận.
 11. Nếu cần thiết, trong trường Mô tả dòng lệnh, nhập chi tiết tài khoản Authentication Agent mà bạn cần để quản lý lệnh.
 12. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Chọn hộp kiểm Cho phép chứng thực nếu bạn muốn ứng dụng cho phép người dùng sử dụng tài khoản được quy định trong dòng lệnh được truy cập hộp thoại xác thực trong Authentication Agent.
  • Chọn hộp kiểm Ngăn chặn chứng thực nếu bạn muốn ứng dụng chặn người dùng sử dụng tài khoản được quy định trong dòng lệnh khỏi truy cập hộp thoại xác thực trong Authentication Agent.
 13. Trong cửa sổ Thêm tài khoản người dùng, nhấn OK.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.