Chọn cấu hình được hiển thị trong chính sách Kaspersky Security Center

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128343

Để chọn cấu hình được hiển thị trong chính sách Kaspersky Security Center:

  1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
  2. Trong menu ngữ cảnh của nút Máy chủ Quản trị – <Tên máy tính> của cây Bảng điều khiển Quản trị, chọn thẻ Xem → Cấu hình giao diện.

    Cửa sổ Cấu hình giao diện sẽ được mở ra.

  3. Trong cửa sổ Cấu hình giao diện, chọn hộp kiểm đối diện các cấu hình cần được hiển thị trong cấu hình tạo chính sách Kaspersky Security Center và trong thuộc tính chính sách.
    • Chọn hộp kiểm Hiển thị các thành phần kiểm soát đầu cuối để cho phép hiển thị cấu hình thành phần kiểm soát trong cửa sổ của Trình hướng dẫn Chính sách Mới của Kaspersky Security Center và trong thuộc tính của chính sách.
    • Chọn hộp kiểm Hiển thị mã hóa và bảo vệ dữ liệu để cho phép hiển thị cấu hình mã hóa dữ liệu trong Trình hướng dẫn Chính sách Mới của Kaspersky Security Center và trong thuộc tính của chính sách.
  4. Nhấn OK.

Xem thêm:

Gửi tin nhắn của người dùng đến máy chủ Kaspersky Security Center

Bật hiển thị cấu hình mã hóa trong chính sách Kaspersky Security Center

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.