Giải nén các gói được mã hóa

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128785

Để giải nén một gói được mã hóa:

 1. Trong bất kỳ trình quản lý tập tin nào, chọn một gói được mã hóa. Nhấn để bắt đầu Trình hướng dẫn Giải nén.

  Cửa sổ Nhập mật khẩu sẽ được mở ra.

 2. Nhập mật khẩu bảo vệ gói được mã hóa.
 3. Trong cửa sổ Nhập mật khẩu, nhấn OK.

  Nếu mật khẩu được nhập thành công, hộp thoại Duyệt tiêu chuẩn của Microsoft Windows sẽ được mở ra.

 4. Trong hộp thoại Duyệt tiêu chuẩn của Microsoft Windows, chọn thư mục đích để giải nén gói được mã hóa và nhấn OK.

  Tiến trình giải nén gói được mã hóa đến thư mục đích sẽ được bắt đầu.

Nếu trước đó gói được mã hóa đã được giải nén đến thư mục đích được quy định, các tập tin hiện có trong thư mục sẽ bị ghi đè với tập tin từ gói được mã hóa.

Nếu bạn hủy bỏ việc giải nén một gói được mã hóa, Kaspersky Endpoint Security sẽ thực hiện hoạt động sau:

 1. Dừng tiến trình giải mã gói và chấm dứt mọi hoạt động sao chép tập tin từ gói được mã hóa nếu hoạt động đó đang diễn ra.
 2. Xóa tất cả các tập tin tạm thời được tạo trong quá trình giải mã và giải nén gói được mã hóa, cũng như tất cả các tập tin đã được sao chép từ gói được mã hóa đến thư mục đích.
 3. Thông báo với người dùng rằng tiến trình giải nén gói được mã hóa đã bị buộc chấm dứt.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.