Bật và tắt tính năng quét các tập tin trong Cách ly sau khi cập nhật

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128127

Nếu Kaspersky Endpoint Security phát hiện các dấu hiệu nhiễm virus khi quét một tập tin, nhưng không thể xác định chương trình độc hại cụ thể đã lây nhiễm cho nó, Kaspersky Endpoint Security sẽ di chuyển tập tin này đến Cách ly. Kaspersky Endpoint Security có thể sẽ xác định chắc chắn được mối đe dọa và vô hiệu hóa chúng sau khi đã cập nhật cơ sở dữ liệu và các mô-đun ứng dụng. Bạn có thể bật tính năng quét tự động các tập tin trong Cách ly sau mỗi lần cập nhật cơ sở dữ liệu và mô-đun ứng dụng.

Chúng tôi khuyến nghị bạn thường xuyên quét các tập tin trong Cách ly. Việc quét có thể thay đổi trạng thái của tập tin. Một số tập tin sau đó có thể được khử nhiễm và khôi phục đến vị trí gốc của chúng để bạn có thể tiếp tục sử dụng.

Để bật tính năng quét các tập tin được cách ly sau khi cập nhật:

  1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
  2. Ở phần bên trái của cửa sổ, trong mục Cấu hình nâng cao, chọn Báo cáo và Lưu trữ.

    Cấu hình quản lý các báo cáo và lưu trữ sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

  3. Trong mục Cấu hình Cách ly và Sao lưu, thực hiện một trong những hành động sau:
    • Để bật tính năng quét các tập tin được cách ly sau mỗi lần cập nhật Kaspersky Endpoint Security, chọn hộp kiểm Quét lại khu vực cách ly sau khi cập nhật.
    • Để tắt tính năng quét các tập tin được cách ly sau mỗi lần cập nhật Kaspersky Endpoint Security, xóa hộp kiểm Quét lại khu vực cách ly sau khi cập nhật.
  4. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.