Thiết lập cấu hình cập nhật

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 39516

Bạn có thể thực hiện các hành động sau để thiết lập cấu hình cập nhật:

 • Bổ sung các nguồn cập nhật mới.

  Danh sách mặc định các nguồn cập nhật bao gồm máy chủ cập nhật của Kaspersky Security Center và Kaspersky. Bạn có thể thêm các nguồn cập nhật khác vào danh sách. Bạn có thể quy định các máy chủ HTTP/FTP và các thư mục được chia sẻ làm nguồn cập nhật.

  Nếu nhiều tài nguyên cùng được chọn làm nguồn cập nhật, Kaspersky Endpoint Security sẽ cố gắng kết nối đến từng tài nguyên một, bắt đầu từ đầu danh sách và thực hiện tác vụ cập nhật bằng cách truy hồi gói cập nhật từ nguồn khả dụng đầu tiên.

  Nếu bạn đã chọn một tài nguyên ngoài mạng LAN làm nguồn cập nhật, bạn phải có một kết nối Internet để thực hiện cập nhật.

 • Chọn khu vực đặt máy chủ cập nhật Kaspersky.

  Nếu bạn sử dụng các máy chủ cập nhật của Kaspersky làm nguồn cập nhật, bạn có thể chọn vị trí của máy chủ cập nhật Kaspersky được sử dụng để tải về gói cập nhật. Các máy chủ cập nhật Kaspersky được đặt ở nhiều quốc gia khác nhau. Việc sử dụng máy chủ cập nhật Kaspersky gần nhất giúp giảm thiểu thời gian dành cho việc truy hồi một gói cập nhật.

  Theo mặc định, ứng dụng sẽ sử dụng thông tin về khu vực hiện tại từ registry của hệ điều hành.

 • Thiết lập việc cập nhật của Kaspersky Endpoint Security từ một thư mục được chia sẻ.

  Để tiết kiệm lưu lượng Internet, bạn có thể thiết lập các bản cập nhật Kaspersky Endpoint Security để máy tính trên mạng LAN của bạn nhận các bản cập nhật từ một thư mục chia sẻ. Để làm điều này, một máy tính trên mạng LAN của bạn sẽ nhận gói cập nhật mới nhất từ máy chủ Kaspersky Security Center hoặc máy chủ cập nhật Kaspersky, và sao chép gói cập nhật nhận được đến một thư mục được chia sẻ. Sau đó, các máy tính khác trên mạng LAN của bạn sẽ có thể nhận gói cập nhật từ thư mục chia sẻ này.

 • Chọn chế độ chạy tác vụ cập nhật.

  Nếu không thể chạy tác vụ vì bất cứ lý do gì (ví dụ, máy tính đang tắt tại thời điểm đó), bạn có thể thiết lập tác vụ bị bỏ qua được tự động chạy lại ngay khi có thể.

  Bạn có thể hoãn việc khởi động tác vụ cập nhật sau khi ứng dụng khởi động nếu chọn chế độ chạy tác vụ cập nhật Theo lập lịch, và nếu thời gian khởi động của Kaspersky Endpoint Security khớp với lịch khởi động tác vụ cập nhật. Tác vụ cập nhật chỉ có thể được chạy sau khoảng thời gian được quy định từ lúc khởi động Kaspersky Endpoint Security.

 • Thiết lập tác vụ cập nhật để chạy theo quyền của một tài khoản người dùng khác.

Trong mục này:

Bổ sung một nguồn cập nhật

Chọn khu vực máy chủ cập nhật

Thiết lập cập nhật từ một thư mục được chia sẻ

Chọn chế độ chạy tác vụ cập nhật

Bắt đầu một tác vụ cập nhật theo quyền của một tài khoản người dùng khác

Thiết lập việc cập nhật các mô-đun ứng dụng

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.