Een gebruikersaanvraag voor gegevensherstel op geëncrypte apparaten beantwoorden

26 februari 2021

ID 123238

Zo maakt u een bestand met een toegangscode voor een geëncrypt apparaat aan en geeft u het aan een gebruiker:

 1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
 2. Selecteer in de structuur van de Beheerconsole de map ExtraEncryptie en gegevensbeschermingGeëncrypte apparaten.
 3. Selecteer in de werkruimte het geëncrypte apparaat waarvoor u een bestand met een toegangscode wilt aanmaken en kies in het contextmenu van het apparaat de optie Krijg toegangscode voor opgegeven geëncrypt apparaat.

  Als u niet zeker weet voor welke computer het bestand met de toegangsaanvraag is gegenereerd, selecteert u in de structuur van de Beheerconsole de map ExtraEncryptie en gegevensbescherming en klikt u in de werkruimte op de koppeling Krijg encryptiesleutel voor apparaat.

  Het venster Toegang tot het apparaat toestaan wordt geopend.

 4. Selecteer het encryptiealgoritme dat momenteel wordt gebruikt. Selecteer hiervoor één van de volgende opties:
  • AES256, als Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd met een distributiepakket uit de aes256-map op de computer die het apparaat heeft geëncrypt.
  • AES56, als Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd met een distributiepakket uit de aes56-map op de computer die het apparaat heeft geëncrypt.
 5. Klik op de knop Bladeren.

  Het standaarddialoogvenster Bestand met toegangsaanvraag selecteren wordt in Microsoft Windows geopend.

 6. Geef in het venster Bestand met toegangsaanvraag selecteren het pad naar het bestand met de toegangsaanvraag op dat de extensie FDERTC heeft en dat u van de gebruiker hebt gekregen.
 7. Klik op de knop Openen.

  Kaspersky Security Center genereert een bestand met een toegangscode dat de extensie FDERTR heeft en dat toegang tot het geëncrypte apparaat verleent.

 8. Voer een van de volgende acties uit:
  • Om het gegenereerde bestand met de toegangscode naar de gebruiker te e-mailen, klikt u op de knop Versturen per e-mail.
  • Om het bestand met de toegangscode voor het geëncrypte apparaat op te slaan en op een andere manier aan de gebruiker te bezorgen, klikt u op de knop Opslaan.

Vond je dit artikel nuttig?
Wat kunnen we beter doen?
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.