Đáp lại yêu cầu của người dùng để khôi phục dữ liệu trên các thiết bị được mã hóa

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123238

Để tạo một tập tin khóa cho việc truy cập một thiết bị được mã hóa và cung cấp nó đến người dùng:

 1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
 2. Trong cây Bảng điều khiển Quản trị, chọn thư mục Bổ sungMã hóa và bảo vệ dữ liệuThiết bị được mã hóa.
 3. Trong không gian làm việc, chọn thiết bị được mã hóa mà bạn muốn tạo một tập tin khóa truy cập, và trong menu ngữ cảnh của thiết bị đó chọn Nhận khóa truy cập đến thiết bị mã hóa được chọn.

  Nếu bạn không chắc chắn tập tin yêu cầu truy cập được tạo cho máy tính nào, trong cây Bảng điều khiển Quản trị, chọn thư mục Bổ sungMã hóa và bảo vệ dữ liệu và trong không gian làm việc, nhấn vào liên kết Nhận khóa mã hóa của thiết bị.

  Cửa sổ Cho phép truy cập đến thiết bị sẽ được mở ra.

 4. Chọn thuật toán mã hóa được sử dụng. Để làm điều này, chọn một trong các phương án sau:
  • AES256, nếu Kaspersky Endpoint Security được cài đặt từ một gói phân phối nằm trong thư mục aes256 trên máy tính đã mã hóa thiết bị;
  • AES56, nếu Kaspersky Endpoint Security được cài đặt từ một gói phân phối nằm trong thư mục aes56 trên máy tính đã mã hóa thiết bị;
 5. Nhấn nút Duyệt.

  Hộp thoại Lựa chọn tập tin yêu cầu truy cập tiêu chuẩn của Microsoft Windows sẽ được mở ra.

 6. Trong cửa sổ Lựa chọn tập tin yêu cầu truy cập, nhập đường dẫn đến tập tin yêu cầu với phần mở rộng fdertc mà bạn đã nhận từ người dùng.
 7. Nhấn nút Mở.

  Kaspersky Security Center sẽ tạo một tập tin khóa truy cập với phần mở rộng fdertr để truy cập thiết bị được mã hóa này.

 8. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Để email tập tin khóa truy cập vừa được tạo đến người dùng, nhấn nút Gửi thư điện tử.
  • Để lưu lại tập tin khóa truy cập cho thiết bị được mã hóa và gửi nó đến người dùng bằng một phương thức khác, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.