Thu thập thông tin về Hỗ trợ Kỹ thuật

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128165

Sau khi bạn đã thông báo với các chuyên gia Hỗ trợ kỹ thuật của Kaspersky về vấn đề của mình, họ có thể yêu cầu bạn tạo một tập tin dấu vết. Tập tin dấu vết cho phép bạn truy vết từng bước trong quá trình thực hiện lệnh của ứng dụng và xác định giai đoạn hoạt động của ứng dụng đã xảy ra lỗi.

Các chuyên gia Hỗ trợ kỹ thuật cũng có thể yêu cầu thêm thông tin về hệ điều hành, các tiến trình đang chạy trên máy tính, báo cáo chi tiết về hoạt động của các thành phần ứng dụng, và tập tin kết xuất lỗi sập ứng dụng.

Bạn có thể thu thập những thông tin cần thiết với sự trợ giúp của Kaspersky Endpoint Security. Những thông tin được thu thập có thể được lưu trên ổ cứng và được tải lên tại một thời điểm thuận tiện cho bạn.

Khi chạy chẩn đoán, các chuyên gia Hỗ trợ kỹ thuật có thể yêu cầu bạn thay đổi cấu hình của ứng dụng bằng cách:

  • Kích hoạt chức năng thu thập thông tin chẩn đoán mở rộng.
  • Tinh chỉnh cấu hình của các thành phần ứng dụng riêng lẻ, không được cung cấp qua các yếu tố giao diện người dùng tiêu chuẩn.
  • Thay đổi cấu hình lưu trữ và truyền tải thông tin chẩn đoán được thu thập.
  • Thiết lập việc theo dõi và ghi lại lưu lượng mạng.

Các chuyên gia Hỗ trợ kỹ thuật sẽ cung cấp tất cả thông tin cần thiết để thực hiện những hoạt động này (mô tả trình tự các bước, cấu hình cần được thay đổi, các tập tin thiết lập, kịch bản, chức năng dòng lệnh bổ sung, gỡ lỗi cho các mô-đun, các tiện ích có chức năng đặc biệt, v.v...) và thông báo cho bạn về phạm vi dữ liệu được thu thập vì mục đích gỡ lỗi. Thông tin chẩn đoán mở rộng được thu thập sẽ được lưu trên máy tính của người dùng. Dữ liệu được thu thập sẽ không tự động được truyền tải đến Kaspersky.

Cấu hình được sử dụng để xác định địa chỉ của máy chủ kết xuất để gửi các tập tin kết xuất đến Kaspersky sẽ được lưu trên máy tính của người dùng. Nếu cần thiết, các giá trị của những cấu hình này có thể được sửa trong khóa registry của hệ điều hành "DumpServerConfigUrl"="https://dmpcfg.kaspersky-labs.com/dumpserver/config.xml".

Các hoạt động được liệt kê ở trên chỉ nên được thực hiện với sự giám sát của các chuyên gia Hỗ trợ kỹ thuật bằng cách làm theo hướng dẫn của họ. Những thay đổi không được giám sát đến cấu hình ứng dụng, được thực hiện theo những cách không được mô tả trong Hướng dẫn dành cho Quản trị viên hoặc hướng dẫn của chuyên gia Hỗ trợ kỹ thuật có thể làm chậm hoặc sập hệ điều hành, ảnh hưởng đến chức năng bảo mật máy tính, hoặc gây hại đến sự sẵn có và tính toàn vẹn của dữ liệu được xử lý.

Trong mục này:

Tạo một tập tin dấu vết

Nội dung và bộ nhớ của tập tin dấu vết

Bật hoặc tắt việc truyền tải các tập tin kết xuất và dấu vết đến Kaspersky

Gửi các tập tin đến máy chủ Hỗ trợ kỹ thuật

Bật và tắt tính năng bảo vệ các tập tin kết xuất và tập tin dấu vết

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.