Gegevens verzamelen voor Technische Support

26 februari 2021

ID 128165

Wanneer u de experts van de Technische Support van Kaspersky op de hoogte hebt gebracht van uw probleem, kunnen ze u vragen een tracebestand aan te maken. Met het tracebestand kunt u de uitvoering van programmaopdrachten stapsgewijs bijhouden en bepalen in welke fase van de programmawerking de fout optreedt.

Mogelijk vragen de experts van de Technische Support ook aanvullende informatie over het besturingssysteem, actieve processen op de computer, gedetailleerde rapporten over de werking van programmaonderdelen en crashdumps van het programma.

U kunt de noodzakelijke informatie met behulp van Kaspersky Endpoint Security verzamelen. De verzamelde informatie kan op de harde schijf worden opgeslagen en later worden geüpload wanneer u dat goed uitkomt.

Wanneer de diagnostische testen worden uitgevoerd, kunnen de experts van de Technische Support u vragen om programma-instellingen te wijzigen door:

  • De functie voor de verzameling van uitgebreide diagnostische informatie te activeren.
  • De instellingen van individuele programmaonderdelen, die niet beschikbaar zijn via de standaardelementen in de gebruikersinterface, precies te configureren.
  • De instellingen voor de opslag en de verzending van de verzamelde diagnostische informatie te wijzigen.
  • De onderschepping en de registratie van netwerkverkeer te configureren.

Experts van de Technische Support geven alle noodzakelijke informatie om deze handelingen uit te voeren (beschrijving van de te volgen stappen, de te wijzigen instellingen, configuratiebestanden, scripts, aanvullende functionaliteit voor de opdrachtregel, modules voor foutopsporing, speciale hulpprogramma’s, enzovoort) en zeggen u welke gegevens er worden verzameld om de fout op te sporen en te corrigeren. De uitgebreide diagnostische informatie wordt op de computer van de gebruiker opgeslagen. De verzamelde gegevens worden niet automatisch verstuurd naar Kaspersky.

De gebruikte instellingen voor de bepaling van het adres van de dumpserver voor de verzending van de dumpbestanden naar Kaspersky worden op de computer van de gebruiker opgeslagen. De waarden van deze instellingen kunnen indien nodig worden bewerkt in de volgende registersleutel van het besturingssysteem: "DumpServerConfigUrl"="https://dmpcfg.kaspersky-labs.com/dumpserver/config.xml".

De eerder vermelde handleidingen mogen alleen onder het toezicht van experts van de Technische Support worden uitgevoerd en hun instructies moeten strikt worden opgevolgd. Wijzigingen aan programma-instellingen zonder het toezicht van de experts en die op een andere manier worden uitgevoerd dan beschreven in de beheerdershandleiding of de instructies van de experts van de Technische Support kunnen het besturingssysteem vertragen of doen crashen, de beveiliging van de computer aantasten of de beschikbaarheid en de integriteit van de te verwerken gegevens in gevaar brengen.

In dit gedeelte:

Een tracebestand aanmaken

Inhoud en opslag van traceringsbestanden

De verzending van dumpbestanden en tracebestanden naar Kaspersky inschakelen of uitschakelen

Bestanden naar de server van de Technische Support versturen

De bescherming van dumpbestanden en tracebestanden inschakelen en uitschakelen

Vond je dit artikel nuttig?
Wat kunnen we beter doen?
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.