Tạm ngưng và khôi phục tính năng bảo vệ và kiểm soát máy tính

14 Tháng Hai, 2024

ID 128006

Tạm ngưng bảo vệ và kiểm soát máy tính có nghĩa là tắt tất cả các thành phần bảo vệ và kiểm soát của Kaspersky Endpoint Security trong một thời gian nhất định.

Trạng thái ứng dụng sẽ được hiển thị qua biểu tượng ứng dụng trong khu vực thông báo trên thanh tác vụ.

 • Biểu tượng Biểu tượng ứng dụng có trạng thái "Giấy phép đã hết hạn". thể hiện rằng tính năng bảo vệ và kiểm soát máy tính đang bị tạm ngưng.
 • Biểu tượng Biểu tượng ứng dụng có trạng thái OK. thể hiện rằng tính năng bảo vệ và kiểm soát máy tính đang được bật.

Việc tạm ngưng và khôi phục tính năng bảo vệ và kiểm soát máy tính không ảnh hưởng đến các tác vụ quét hoặc cập nhật.

Nếu có bất kỳ kết nối mạng nào đã được thiết lập khi bạn tạm ngưng hoặc khôi phục tính năng bảo vệ và kiểm soát máy tính, một thông báo về việc chấm dứt các kết nối mạng này sẽ được hiển thị.

Để tạm ngưng bảo vệ và kiểm soát máy tính:

 1. Nhấn phải chuột để gọi menu ngữ cảnh của biểu tượng ứng dụng trong khu vực thông báo trên thanh tác vụ.
 2. Trong menu ngữ cảnh, hãy chọn Tạm dừng bảo vệ (xem hình bên dưới).

  Mục menu ngữ cảnh này khả dụng nếu Bảo vệ bằng mật khẩu được bật.

 3. Chọn một trong các tùy chọn sau:
  • Tạm dừng trong <khoảng thời gian> – tính năng bảo vệ và kiểm soát máy tính sẽ tiếp tục hoạt động sau khoảng thời gian được chỉ định trong danh sách thả xuống bên dưới.
  • Tạm dừng cho đến khi ứng dụng khởi động lại – tính năng bảo vệ và kiểm soát máy tính sẽ tiếp tục hoạt động sau khi bạn khởi động lại ứng dụng hoặc khởi động lại hệ điều hành. Tính năng tự động khởi chạy ứng dụng phải được bật để sử dụng tùy chọn này.
  • Tạm dừng – tính năng bảo vệ và kiểm soát máy tính sẽ tiếp tục hoạt động khi bạn quyết định bật lại chúng.
 4. Nhấn vào Tạm dừng bảo vệ.

Kaspersky Endpoint Security sẽ tạm dừng hoạt động của tất cả các thành phần bảo vệ và kiểm soát không được đánh dấu khóa (Biểu tượng ổ khóa bị đóng.) trong chính sách. Trước khi thực hiện tác vụ này, chúng tôi khuyến cáo bạn tắt chính sách của Kaspersky Security Center.

Menu chứa các tùy chọn kiểm soát ứng dụng.

Menu ngữ cảnh của biểu tượng ứng dụng

Để khôi phục lại bảo vệ và kiểm soát máy tính:

 1. Nhấn phải chuột để gọi menu ngữ cảnh của biểu tượng ứng dụng trong khu vực thông báo trên thanh tác vụ.
 2. Trong menu ngữ cảnh, hãy chọn Khôi phục bảo vệ.

Bạn có thể khôi phục tính năng bảo vệ và kiểm soát máy tính bất cứ lúc nào, bất kể tùy chọn tạm ngưng bảo vệ và kiểm soát máy tính mà bạn đã chọn trước đó.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.