Việc so sánh các chức năng ứng dụng phụ thuộc vào các công cụ quản lý

14 Tháng Hai, 2024

ID 188654

Nhóm chức năng khả dụng trong Kaspersky Endpoint Security phụ thuộc vào các công cụ quản lý (xem bảng bên dưới).

Bạn có thể quản lý ứng dụng bằng các bảng điều khiển sau của Kaspersky Security Center:

  • Bảng điều khiển quản trị. Phần đính kèm của Microsoft Management Console (MMC) được cài đặt trên máy trạm của quản trị viên.
  • Bảng điều khiển web. Thành phần của Kaspersky Security Center được cài đặt trên Máy chủ quản trị. Bạn cũng có thể làm việc trên Bảng điều khiển web thông qua một trình duyệt trên bất kỳ máy tính nào có quyền truy cập đến Máy chủ quản trị.

Bạn cũng có thể quản lý ứng dụng bằng cách sử dụng Bảng điều khiển đám mây Kaspersky Security Center. Bảng điều khiển đám mây Kaspersky Security Center là phiên bản đám mây của Kaspersky Security Center. Điều này có nghĩa là Máy chủ quản trị và các thành phần khác của Kaspersky Security Center được cài đặt trong cơ sở hạ tầng đám mây của Kaspersky. Để biết thông tin chi tiết về quản lý ứng dụng bằng Bảng điều khiển đám mây Kaspersky Security Center, hãy tham khảo Trợ giúp của Bảng điều khiển đám mây Kaspersky Security Center.

So sánh các tính năng của Kaspersky Endpoint Security

 

Tính năng

Kaspersky Security Center

Kaspersky Security Center

 

Bảng điều khiển quản trị

Bảng điều khiển web

Bảng điều khiển đám mây

Bảo vệ mối đe dọa nâng cao

 

 

 

Kaspersky Security Network

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Mạng bảo mật riêng của Kaspersky

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Phát hiện hành vi

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Phòng chống khai thác

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Phòng chống xâm nhập máy chủ

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Công cụ khắc phục

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Bảo vệ mối đe dọa thiết yếu

 

 

 

Bảo vệ mối đe dọa tập tin

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Bảo vệ mối đe dọa web

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Tường lửa

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Bảo vệ mối đe dọa mạng

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Phòng chống Tấn công BadUSB

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Bảo vệ AMSI

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Kiểm soát bảo mật

 

 

 

Kiểm tra nhật ký

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Kiểm soát ứng dụng

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Kiểm soát thiết bị

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Kiểm soát Web

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Kiểm soát thích ứng sự cố

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Giám sát tính toàn vẹn của tập tin

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Cloud Discovery

Biểu tượng được thêm.

Mã hóa dữ liệu

 

 

 

Kaspersky Disk Encryption

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

BitLocker Drive Encryption

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Mã hóa mức độ tập tin

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Mã hóa ổ đĩa di động

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Detection and Response

 

 

 

Endpoint Detection and Response Optimum

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Endpoint Detection and Response Expert

Biểu tượng được thêm.

Endpoint Detection and Response (KATA)

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Kaspersky Sandbox

Biểu tượng được thêm.

Managed Detection and Response (MDR)

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Tác vụ

 

 

 

Thêm khóa

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Thay đổi thành phần ứng dụng

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Kho

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Cập nhật

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Hoàn tác bản cập nhật

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Quét phần mềm độc hại

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Kiểm tra tính toàn vẹn

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Xóa sạch dữ liệu

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Quản lý tài khoản Authentication Agent (Kaspersky Disk Encryption)

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Quét IOC (EDR)

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Di chuyển tập tin đến Khu vực cách ly (EDR)

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Lấy tập tin (EDR)

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Xóa tập tin (EDR)

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Bắt đầu tiến trình (EDR)

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Chấm dứt tiến trình (EDR)

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.