STATISTICS. Thống kê hoạt động của hồ sơ

14 Tháng Hai, 2024

ID 181297

Xem thông tin thống kê về một hồ sơ ứng dụng (ví dụ, thời lượng quét hoặc số mối đe dọa được phát hiện.) Bạn có thể xem danh sách các hồ sơ khả dụng bằng cách chạy lệnh HELP STATISTICS.

Cú pháp lệnh

avp.com STATISTICS <hồ sơ>

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.