LICENSE. Cấp giấy phép

14 Tháng Hai, 2024

ID 181302

Thực hiện các thao tác với các khóa giấy phép của Kaspersky Endpoint Security hoặc với các khóa của EDR Optimum hoặc EDR Expert (Tiện ích Kaspersky Endpoint Detection and Response).

Để thực thi lệnh này và gỡ bỏ một khóa giấy phép, Bảo vệ bằng mật khẩu phải được bật. Người dùng phải có quyền Xóa khóa.

Cú pháp lệnh

avp.com LICENSE <operation> [/login=<user name> /password=<password>]

Hoạt động

 

/ADD <tên tập tin>

Áp dụng tập tin khóa để kích hoạt Kaspersky Endpoint Security. Nếu ứng dụng đã được kích hoạt, khóa sẽ được thêm làm khóa dự trữ.

/ADD <mã kích hoạt>

Kích hoạt Kaspersky Endpoint Security bằng một mã kích hoạt. Nếu ứng dụng đã được kích hoạt, khóa sẽ được thêm làm khóa dự trữ.

/REFRESH

Cập nhật trạng thái của giấy phép Kaspersky Endpoint Security. Do đó, ứng dụng nhận được thông tin trạng thái giấy phép cập nhật từ các máy chủ kích hoạt của Kaspersky.

/REFRESH EDR

Cập nhật trạng thái của giấy phép Tiện ích Kaspersky Endpoint Detection and Response. Do đó, ứng dụng nhận được thông tin trạng thái giấy phép cập nhật từ các máy chủ kích hoạt của Kaspersky.

/DEL /login=<tên người dùng> /password=<mật khẩu>

Xóa khóa giấy phép của ứng dụng. Khóa dự trữ cũng sẽ bị xóa.

/DEL EDR /login=<user name> /password=<password>

Xóa khóa giấy phép của Tiện ích Kaspersky Endpoint Detection and Response. Khóa dự trữ cũng sẽ bị xóa.

Chứng thực

 

/login=<tên người dùng> /password=<mật khẩu>

Thông tin đăng nhập vào tài khoản người dùng với các quyền Bảo vệ bằng mật khẩu cần thiết.

Ví dụ:

avp.com LICENSE /ADD file.key

avp.com LICENSE /ADD AAAAA-BBBBB-CCCCC-DDDDD

avp.com LICENSE /DEL EDR /login=KLAdmin /password=!Password1

Xem thêm:

Thông tin về mã kích hoạt

Thông tin về tập tin khóa

Thông tin về khóa giấy phép

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.