Cấu hình các địa chỉ được loại trừ khỏi tính năng bảo vệ thư mục được chia sẻ chống lại mã hóa từ bên ngoài

14 Tháng Hai, 2024

ID 151232

Dịch vụ Audit Logon phải được bật để có thể loại trừ các địa chỉ khỏi tính năng bảo vệ thư mục được chia sẻ chống lại mã hóa từ bên ngoài. Theo mặc định, dịch vụ Audit Logon sẽ bị tắt (để biết thêm thông tin về việc bật dịch vụ Audit Logon, vui lòng truy cập website của Microsoft).

Chức năng loại trừ các địa chỉ ra khỏi tính năng bảo vệ thư mục được chia sẻ không hoạt động trên một máy tính từ xa nếu bật máy tính từ xa đó đã được bật đó trước khi khởi động Kaspersky Endpoint Security được khởi động. Bạn có thể khởi động lại máy tính từ xa này sau khi khởi động Kaspersky Endpoint Security để đảm bảo chức năng loại trừ các địa chỉ rachỉ khỏi tính năng bảo vệ thư mục được chia sẻ hoạt động trên máy tính từ xa này.

Để loại trừ các máy tính từ xa thực hiện mã hóa từ bên ngoài cho các thư mục được chia sẻ:

  1. Trong cửa sổ chính của ứng dụng, hãy nhấn nút Biểu tượng thiết lập ứng dụng có hình dạng bánh răng..
  2. Trong cửa sổ thiết lập ứng dụng, hãy chọn Bảo vệ mối đe dọa nâng caoPhát hiện hành vi.

    Cửa sổ thiết lập Phát hiện hành vi.

    Thiết lập Phát hiện hành vi

  3. Trong mục Loại trừ, hãy nhấn liên kết Cấu hình danh sách loại trừ.
  4. Nếu bạn muốn thêm một địa chỉ IP hoặc tên máy tính vào danh sách loại trừ, hãy nhấn nút Thêm.
  5. Nhập vào địa chỉ IP hoặc tên của máy tính mà ứng dụng sẽ không can thiệp vào các nỗ lực mã hóa từ bên ngoài từ đó.
  6. Lưu các thay đổi của bạn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.