Cấu hình việc hiển thị cảnh báo về trạng thái ứng dụng trong khu vực thông báo

14 Tháng Hai, 2024

ID 131802

Để cấu hình việc hiển thị cảnh báo về trạng thái ứng dụng trong khu vực thông báo:

  1. Trong cửa sổ chính của ứng dụng, hãy nhấn nút Biểu tượng thiết lập ứng dụng có hình dạng bánh răng..
  2. Trong cửa sổ thiết lập ứng dụng, hãy chọn Thiết lập tổng quátGiao diện.
  3. Trong mục Hiển thị trạng thái của ứng dụng trong khu vực thông báo, chọn hộp kiểm đối diện các hạng mục sự kiện mà bạn muốn nhận thông báo trong khu vực thông báo của Microsoft Windows.
  4. Lưu các thay đổi của bạn.

Khi các sự kiện liên quan đến hạng mục được chọn xảy ra, biểu tượng ứng dụng trong khu vực thông báo sẽ thay đổi đến Biểu tượng ứng dụng có trạng thái "Giấy phép đã hết hạn". hoặc Biểu tượng ứng dụng có trạng thái "Cảnh báo". tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng của cảnh báo.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.