Thay đổi hành động của Tường lửa cho một quy tắc mạng cho ứng dụng

8 Tháng Bảy, 2024

ID 133632

Bạn có thể thay đổi hành động của Tường lửa được áp dụng cho tất cả các quy tắc mạng của một ứng dụng hoặc nhóm ứng dụng được tạo theo mặc định, và thay đổi hành động của Tường lửa cho một quy tắc mạng tùy chỉnh cho một ứng dụng hoặc nhóm ứng dụng.

Để thay đổi hành động của Tường lửa cho tất cả các quy tắc mạng cho một ứng dụng hoặc nhóm ứng dụng:

 1. Trong cửa sổ chính của ứng dụng, hãy nhấn nút Biểu tượng thiết lập ứng dụng có hình dạng bánh răng..
 2. Trong cửa sổ thiết lập ứng dụng, hãy chọn Bảo vệ mối đe dọa thiết yếuTường lửa.
 3. Nhấn vào Quy tắc cho các ứng dụng.

  Thao tác này sẽ mở danh sách quy tắc ứng dụng.

 4. Nếu bạn muốn thay đổi hành động của Tường lửa được áp dụng cho các quy tắc mạng được tạo theo mặc định, chọn một ứng dụng hoặc nhóm ứng dụng trong danh sách. Các quy tắc mạng được tạo thủ công sẽ được giữ nguyên.
 5. Nhấn chuột phải để mở menu ngữ cảnh, chọn Quy tắc mạng, sau đó chọn hành động bạn muốn gán:
  • Kế thừa.
  • Cho phép.
  • Chặn.
 6. Lưu các thay đổi của bạn.

Để thay đổi phản ứng của Tường lửa cho một quy tắc mạng cho một ứng dụng hoặc nhóm ứng dụng:

 1. Trong cửa sổ chính của ứng dụng, hãy nhấn nút Biểu tượng thiết lập ứng dụng có hình dạng bánh răng..
 2. Trong cửa sổ thiết lập ứng dụng, hãy chọn Bảo vệ mối đe dọa thiết yếuTường lửa.
 3. Nhấn vào Quy tắc cho các ứng dụng.

  Thao tác này sẽ mở danh sách quy tắc ứng dụng.

 4. Trong danh sách ứng dụng, chọn ứng dụng hoặc nhóm ứng dụng mà bạn muốn thay đổi hành động cho một quy tắc mạng.
 5. Nhấn chuột phải để mở menu ngữ cảnh và chọn Chi tiết và quy tắc.

  Cửa sổ thuộc tính và quy tắc ứng dụng sẽ mở ra.

 6. Chọn thẻ Quy tắc mạng.
 7. Chọn quy tắc mạng mà bạn muốn thay đổi hành động Tường lửa.
 8. Trong cột Quyền, nhấn phải chuột để gọi menu ngữ cảnh và chọn hành động mà bạn muốn gán:
  • Kế thừa.
  • Cho phép.
  • Từ chối.
  • Ghi lại sự kiện.
 9. Lưu các thay đổi của bạn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.