So sánh các tính năng ứng dụng có sẵn tùy thuộc vào loại hệ điều hành

14 Tháng Hai, 2024

ID 181834

Nhóm tính năng Kaspersky Endpoint Security khả dụng tùy thuộc vào loại hệ điều hành: máy trạm hoặc máy chủ (xem bảng dưới đây).

So sánh các tính năng của Kaspersky Endpoint Security

 

Tính năng

Máy trạm

Máy chủ

Máy chủ Core Mode

Bảo vệ mối đe dọa nâng cao

 

 

 

Kaspersky Security Network

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Phát hiện hành vi

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Phòng chống khai thác

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Phòng chống xâm nhập máy chủ

Biểu tượng được thêm.

Công cụ khắc phục

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Bảo vệ mối đe dọa thiết yếu

 

 

 

Bảo vệ mối đe dọa tập tin

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Bảo vệ mối đe dọa web

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Bảo vệ mối đe dọa thư điện tử

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Tường lửa

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Bảo vệ mối đe dọa mạng

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Phòng chống Tấn công BadUSB

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Bảo vệ AMSI

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Kiểm soát bảo mật

 

 

 

Kiểm tra nhật ký

Biểu tượng được thêm.

Kiểm soát ứng dụng

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Kiểm soát thiết bị

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Kiểm soát Web

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Kiểm soát thích ứng sự cố

Biểu tượng được thêm.

Giám sát tính toàn vẹn của tập tin

Biểu tượng được thêm.

Cloud Discovery

Biểu tượng được thêm.

Mã hóa dữ liệu

 

 

 

Kaspersky Disk Encryption

Biểu tượng được thêm.

BitLocker Drive Encryption

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Mã hóa mức độ tập tin

Biểu tượng được thêm.

Mã hóa ổ đĩa di động

Biểu tượng được thêm.

Detection and Response

 

 

 

Endpoint Detection and Response Optimum

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Endpoint Detection and Response Expert

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Endpoint Detection and Response (KATA)

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Kaspersky Sandbox

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Managed Detection and Response (MDR)

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Biểu tượng được thêm.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.