Kiểm soát ứng dụng

14 Tháng Hai, 2024

ID 129102

Thành phần Kiểm soát ứng dụng quản lý việc khởi động ứng dụng trên máy tính của người dùng. Điều này cho phép bạn thực hiện chính sách bảo mật của công ty khi sử dụng các ứng dụng. Thành phần Kiểm soát ứng dụng cũng làm giảm nguy cơ lây nhiễm máy tính bằng cách hạn chế quyền truy cập vào các ứng dụng.

Việc cấu hình Kiểm soát ứng dụng bao gồm các bước sau:

 1. Tạo danh mục ứng dụng.

  Quản trị viên sẽ tạo các danh mục ứng dụng mà quản trị viên muốn quản lý. Các danh mục ứng dụng dành cho tất cả các máy tính trong mạng công ty, bất kể các nhóm quản trị. Để tạo một danh mục, bạn có thể sử dụng các tiêu chí sau: Danh mục KL (ví dụ: Browsers ), giá trị băm của tập tin, nhà cung cấp ứng dụng và các tiêu chí khác.

 2. Tạo các Quy tắc kiểm soát ứng dụng.

  Quản trị viên sẽ tạo các quy tắc Kiểm soát ứng dụng trong chính sách cho nhóm quản trị. Quy tắc bao gồm các danh mục ứng dụng và trạng thái khởi động của các ứng dụng trong các danh mục này: bị chặn hoặc được phép.

 3. Chọn chế độ Kiểm soát ứng dụng.

  Quản trị viên sẽ chọn chế độ làm việc với các ứng dụng không có trong bất kỳ quy tắc nào (danh sách ứng dụng không được phép và được phép).

Khi người dùng cố khởi chạy một ứng dụng bị cấm, Kaspersky Endpoint Security sẽ chặn ứng dụng đó khởi chạy và sẽ hiển thị một thông báo (xem hình bên dưới).

Một chế độ thử nghiệm được cung cấp để kiểm tra cấu hình của Kiểm soát ứng dụng. Trong chế độ này, Kaspersky Endpoint Security thực hiện các hoạt động sau:

 • Cho phép khởi động ứng dụng, bao gồm cả những ứng dụng bị cấm.
 • Hiển thị một thông báo về việc khởi động ứng dụng bị cấm và thêm thông tin vào báo cáo trên máy tính của người dùng.
 • Gửi dữ liệu về việc khởi động các ứng dụng bị cấm đến Kaspersky Security Center.

  Thông báo về khởi chạy ứng dụng bị chặn. Người dùng có thể tạo một yêu cầu để khởi chạy ứng dụng.

  Thông báo của Kiểm soát ứng dụng

Chế độ hoạt động của Kiểm soát ứng dụng

Thành phần Kiểm soát ứng dụng hoạt động ở hai chế độ:

 • Danh sách không được phép. Trong chế độ này, Kiểm soát ứng dụng cho phép người dùng khởi chạy tất cả các ứng dụng ngoại trừ các ứng dụng bị cấm trong Quy tắc kiểm soát ứng dụng.

  Chế độ này của thành phần Kiểm soát ứng dụng được bật theo mặc định.

 • Danh sách được phép. Trong chế độ này, Kiểm soát ứng dụng chặn người dùng khởi chạy bất kỳ ứng dụng nào ngoại trừ các ứng dụng được phép và không bị cấm trong Quy tắc kiểm soát ứng dụng.

  Nếu quy tắc cho phép của thành phần Kiểm soát ứng dụng được cấu hình đầy đủ, thành phần này sẽ chặn khởi chạy tất cả các ứng dụng mới chưa được xác minh bởi quản trị viên mạng LAN, đồng thời cho phép hoạt động của hệ điều hành và của các ứng dụng được tin tưởng mà người dùng phụ thuộc để thực hiện công việc của họ.

  Bạn có thể đọc các đề xuất về cấu hình Quy tắc kiểm soát ứng dụng trong chế độ danh sách được phép.

Bạn có thể cấu hình Kiểm soát ứng dụng để hoạt động ở các chế độ này bằng cả hai cách: sử dụng giao diện cục bộ của Kaspersky Endpoint Security và bằng cách sử dụng Kaspersky Security Center.

Tuy nhiên, Kaspersky Security Center cung cấp các công cụ không có sẵn trong giao diện cục bộ của Kaspersky Endpoint Security, ví dụ như các công cụ cần thiết cho các tác vụ sau:

Đây là lý do tại sao bạn nên sử dụng Kaspersky Security Center để cấu hình hoạt động của thành phần Kiểm soát ứng dụng.

Thuật toán hoạt động của Kiểm soát ứng dụng

Kaspersky Endpoint Security sử dụng một thuật toán để đưa ra quyết định về việc khởi chạy một ứng dụng (xem hình bên dưới).

Thuật toán hoạt động của Kiểm soát ứng dụng

Trong phần này

Giới hạn chức năng của Kiểm soát ứng dụng

Truy xuất thông tin về các ứng dụng được cài đặt trên máy tính của người dùng

Bật và tắt Kiểm soát ứng dụng

Chọn chế độ Kiểm soát ứng dụng

Quản lý các Quy tắc Kiểm soát ứng dụng

Kiểm tra các Quy tắc Kiểm soát ứng dụng

Quản lý hoạt động ứng dụng

Quy tắc tạo đại diện tên cho tập tin hoặc thư mục

Sửa mẫu thông điệp Kiểm soát ứng dụng

Biện pháp tốt nhất để triển khai danh sách các ứng dụng được phép

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.