START. Bắt đầu hồ sơ

14 Tháng Hai, 2024

ID 181291

Bắt đầu hồ sơ (ví dụ, để cập nhật cơ sở dữ liệu hoặc bật một thành phần bảo vệ).

Cú pháp lệnh

avp.com START <hồ sơ> [/R[A]:<tập tin báo cáo>]

Hồ sơ

 

<hồ sơ>

Tên hồ sơ. Hồ sơ là một thành phần, tác vụ hoặc tính năng của Kaspersky Endpoint Security. Bạn có thể xem danh sách các hồ sơ khả dụng bằng cách thực thi lệnh HELP START.

Lưu sự kiện vào chế độ tập tin báo cáo (chỉ dành cho cấu hình Quét, Trình cập nhật và Khôi phục)

 

/R:<tập tin báo cáo>

Chỉ lưu các sự kiện nghiêm trọng đến tập tin báo cáo.

/RA:<tập tin báo cáo>

Lưu tất cả các sự kiện đến một tập tin báo cáo.

Ví dụ:

avp.com START Scan_Objects

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.