Xem các sự kiện từ hoạt động thử nghiệm của thành phần Kiểm soát ứng dụng

14 Tháng Hai, 2024

ID 165757

Để xem các sự kiện kiểm tra của Kiểm soát ứng dụng được nhận bởi Kaspersky Security Center:

  1. Mở Bảng điều khiển quản trị Kaspersky Security Center.
  2. Trong nút Administration Server của cây Bảng điều khiển quản trị, chọn thẻ Events.
  3. Nhấn nút Create a selection.
  4. Trong cửa sổ mở ra, hãy vào mục Events.
  5. Nhấn nút Clear all.
  6. Trong bảng Events, chọn các hộp kiểm Cấm khởi động ứng dụng trong chế độ thử nghiệm và Cho phép ứng dụng khởi động trong chế độ thử nghiệm.
  7. Lưu các thay đổi của bạn.
  8. Trong danh sách thả xuống Event selections, nhấn vào lựa chọn được tạo.
  9. Nhấn nút Run selection.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.