Thay đổi nhóm tin tưởng của một ứng dụng

14 Tháng Hai, 2024

ID 123280

Khi mỗi ứng dụng được khởi động lần đầu tiên, thành phần Phòng chống xâm nhập máy chủ sẽ kiểm tra tính bảo mật của ứng dụng đó và đặt nó vào một nhóm tin tưởng.

Các chuyên gia Kaspersky không khuyến khích di chuyển ứng dụng từ một nhóm tin tưởng được gán tự động sang một nhóm tin tưởng khác. Thay vào đó, bạn có thể sửa đổi các quyền cho một ứng dụng riêng lẻ nếu cần thiết.

Cách thay đổi nhóm tin tưởng của một ứng dụng trong Bảng điều khiển quản trị (MMC)

Cách thay đổi nhóm tin tưởng của một ứng dụng trong Bảng điều khiển web và Bảng điều khiển đám mây

Cách thay đổi nhóm tin tưởng của một ứng dụng trong giao diện ứng dụng

Kết quả là ứng dụng sẽ được đưa vào nhóm tin tưởng khác. Kaspersky Endpoint Security sau đó sẽ chặn các hành động của ứng dụng, tùy thuộc vào nhóm tin tưởng. Trạng thái (do người dùng quy định) sẽ được gán cho ứng dụng. Nếu danh tiếng của ứng dụng bị thay đổi trong Kaspersky Security Network, thành phần Phòng chống xâm nhập máy chủ sẽ không thay đổi nhóm tin tưởng của ứng dụng này.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.