Cấu hình việc hiển thị giao diện ứng dụng

14 Tháng Hai, 2024

ID 158636

Bạn có thể cấu hình chế độ hiển thị giao diện ứng dụng cho người dùng. Người dùng có thể tương tác với ứng dụng theo các cách sau:

Cách cấu hình chế độ hiển thị giao diện ứng dụng trong Bảng điều khiển quản trị (MMC)

Cách cấu hình chế độ hiển thị giao diện của ứng dụng trong Bảng điều khiển web và Bảng điều khiển đám mây

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.