Bật hoặc tắt Tường lửa

14 Tháng Hai, 2024

ID 128210

Theo mặc định, Tường lửa sẽ được bật và hoạt động trong chế độ tối ưu.

Để bật hoặc tắt Tường lửa:

  1. Trong cửa sổ chính của ứng dụng, hãy nhấn nút Biểu tượng thiết lập ứng dụng có hình dạng bánh răng..
  2. Trong cửa sổ thiết lập ứng dụng, hãy chọn Bảo vệ mối đe dọa thiết yếuTường lửa.
  3. Sử dụng nút bật/tắt Tường lửa để bật hoặc tắt thành phần này.
  4. Lưu các thay đổi của bạn.

Do đó, nếu Tường lửa được bật, Kaspersky Endpoint Security sẽ kiểm soát hoạt động mạng và chặn các kết nối mạng trái phép đến máy tính của bạn, cũng như chặn hoạt động mạng trái phép của các ứng dụng trên máy tính của bạn. Hoạt động mạng cũng được kiểm soát bởi thành phần Bảo vệ mối đe dọa mạng. Thành phần Bảo vệ mối đe dọa mạng sẽ quét lưu lượng mạng vào để phát hiện các hoạt động tương tự với các cuộc tấn công mạng.

Kaspersky Endpoint Security sẽ ghi nhật ký các sự kiện tấn công mạng trong các báo cáo của ứng dụng, bất kể thiết lập của Tường lửa. Ngay cả khi Tường lửa chặn kết nối mạng bằng cách sử dụng các quy tắc và do đó ngăn chặn một cuộc tấn công mạng thì thành phần Bảo vệ mối đe dọa mạng vẫn sẽ ghi lại các sự kiện tấn công mạng. Đây là thành phần không thể thiếu để tạo thông tin thống kê về các cuộc tấn công mạng vào các máy tính trong tổ chức của bạn.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.