Inhoud en opslag van traceringsbestanden

26 februari 2021

ID 124710

De gebruiker is persoonlijk verantwoordelijk voor de veiligheid van de verzamelde gegevens, in het bijzonder voor de monitoring en beperking van de toegang tot de verzamelde gegevens op de computer, totdat ze naar Kaspersky worden verzonden.

Tracebestanden worden in gewijzigde vorm opslagen op de computer zodat ze niet kunnen worden gelezen zolang het programma actief is en worden permanent verwijderd wanneer het programma wordt verwijderd.

Traceringsbestanden worden in de map ProgramData\Kaspersky Lab folder bewaard.

De naam van het tracebestand heeft de volgende structuur: KES<versienummer_datumXX.XX_tijdXX.XX_pidXXX.><type tracebestand>.log.enc1.

Het tracebestand van Verificatie-agent is in de map met informatie over systeemvolumes opgeslagen en heeft de volgende naam: KLFDE.{EB2A5993-DFC8-41a1-B050-F0824113A33A}.PBELOG.bin.

U kunt opgeslagen gegevens in tracebestanden bekijken. Neem contact op met de Technische Support van Kaspersky voor advies om de gegevens te bekijken.

Alle traceringsbestanden bevatten de volgende algemene gegevens:

 • Het tijdstip van de gebeurtenis.
 • Het nummer van de uitvoeringsthread.

  Het tracebestand van Verificatie-agent bevat deze informatie niet.

 • Het programmaonderdeel dat de gebeurtenis heeft veroorzaakt.
 • De ernst van de gebeurtenis (informatieve gebeurtenis, waarschuwing, kritieke gebeurtenis, fout).
 • Een beschrijving van de gebeurtenis die de uitvoering van een opdracht door een programmaonderdeel inhoudt en het resultaat van de uitvoering van deze opdracht.

Inhoud van de tracebestanden SRV.log, GUI.log en ALL.log

De tracebestanden SRV.log, GUI.log en ALL.log bevatten naast de algemene gegevens mogelijk ook de volgende gegevens:

 • Persoonlijke gegevens, waaronder achternaam, voornaam en tweede voornaam, als die gegevens deel uitmaken van het pad naar bestanden op de lokale computer.
 • De gebruikersnaam en het wachtwoord als die openbaar zijn verzonden. Deze gegevens kunnen tijdens het scannen van het internetverkeer worden geregistreerd in tracebestanden. Het verkeer wordt alleen vanaf trafmon2.ppl geregistreerd in tracebestanden.
 • De gebruikersnaam en het wachtwoord als ze in HTTP-headers zijn opgenomen.
 • De naam van het Microsoft Windows-account als de accountnaam deel uitmaakt van de bestandsnaam.
 • Uw e-mailadres of een webadres met de naam van uw account en het wachtwoord als deze deel uitmaken van de naam van het gevonden object.
 • Websites die u bezoekt en omleidingen van deze websites. Deze gegevens worden naar tracebestanden geschreven wanneer het programma websites scant.
 • Adres van proxyserver, naam van computer, IP-adres en gebruikersnaam om bij de proxyserver aan te melden. Deze gegevens worden naar tracebestanden geschreven als het programma een proxyserver gebruikt.
 • Externe IP-adressen waarmee de computer verbinding heeft gemaakt.
 • Onderwerp van het bericht, ID, naam van afzender en adres van de webpagina van de afzender van het bericht in het sociale netwerk. Deze gegevens worden naar tracebestanden geschreven als het onderdeel Webcontrole is ingeschakeld.

Inhoud van de tracebestanden HST.log, BL.log, Dumpwriter.log, WD.log, AVPCon.dll.log

Naast de algemene gegevens bevat het tracebestand HST.log ook gegevens over de uitvoering van een updatetaak voor de databases en programmamodules.

Naast de algemene gegevens bevat het tracebestand BL.log ook gegevens over gebeurtenissen die zich tijdens de werking van het programma voordoen, alsook benodigde gegevens om fouten in het programma op te lossen. Dit bestand wordt aangemaakt als het programma met de parameter avp.exe –bl is gestart.

Naast de algemene gegevens bevat het tracebestand Dumpwriter.log ook benodigde servicegegevens voor het oplossen van fouten die zich voordoen wanneer het dumpbestand van het programma wordt geschreven.

Naast de algemene gegevens bevat het tracebestand WD.log ook gegevens over gebeurtenissen die zich tijdens de werking van de avpsus-service voordoen, waaronder updates van programmamodules.

Naast de algemene gegevens bevat het tracebestand AVPCon.dll.log ook gegevens over gebeurtenissen die zich tijdens de werking van de verbindingsmodule van Kaspersky Security Center voordoen.

Inhoud van de tracebestanden van programmaplug-ins

Tracebestanden van programmaplug-ins bevatten naast de algemene gegevens ook de volgende gegevens:

 • Het tracebestand shellex.dll.log van de plug-in die de scantaak start vanuit het contextmenu bevat informatie over de uitvoering van de scantaak en noodzakelijke gegevens voor de opsporing van fouten in de plug-in.
 • Het tracebestand mcou.OUTLOOK.EXE van de Mail Anti-Virus-plug-in bevat mogelijk delen van e-mailberichten, waaronder e-mailadressen.

Inhoud van het tracebestand van Verificatie-agent

Naast de algemene gegevens bevat het tracebestand van Verificatie-agent ook gegevens over de werking van Verificatie-agent en de acties die de gebruiker met Verificatie-agent uitvoert.

Vond je dit artikel nuttig?
Wat kunnen we beter doen?
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.