Fouten tijdens bestandsencryptie op lokale schijven van de computer bekijken

26 februari 2021

ID 128786

Zo bekijkt u fouten tijdens de bestandsencryptie op lokale schijven van de computer:

 1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
 2. Open in de map Beheerde apparaten in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waartoe de clientcomputer behoort waarvoor u de lijst met fouten tijdens de bestandsencryptie wilt bekijken.
 3. Selecteer in de werkruimte het tabblad Apparaten.
 4. Selecteer op het tabblad Apparaten de naam van de computer in de lijst en klik rechts om het contextmenu te openen.
 5. Voer een van de volgende acties uit:
  • Selecteer in het contextmenu van de computer de optie Bescherming.
  • Selecteer in het contextmenu van de computer de optie Eigenschappen. Selecteer in het venster Eigenschappen: <naam van computer> het gedeelte Bescherming.
 6. Klik in het gedeelte Bescherming van het venster Eigenschappen: <naam van computer> op de koppeling Lijst met fouten tijdens gegevensencryptie bekijken om het venster Fouten tijdens gegevensencryptie te openen.

  In het venster ziet u de details van de fouten die tijdens de bestandsencryptie op lokale schijven van de computer zijn opgetreden. Wanneer een fout wordt gecorrigeerd, verwijdert Kaspersky Security Center de gegevens van de fout uit het venster Fouten tijdens gegevensencryptie.

Vond je dit artikel nuttig?
Wat kunnen we beter doen?
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.