Gegevens op geëncrypte bestanden herstellen met de Herstelvoorziening

26 februari 2021

ID 123297

Deze instructies zijn bestemd voor gebruikers van clientcomputers waarop Kaspersky Endpoint Security is geïnstalleerd.

Zo herstelt u de toegang tot geëncrypte bestanden met de Herstelvoorziening:

 1. Start Herstelvoorziening op een van de volgende manieren:
 2. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Selecteer een apparaat in het venster van Herstelvoorziening een geëncrypt apparaat waarvoor u de toegang wilt herstellen.
 3. Klik op de knop Scannen om de voorziening te laten bepalen welke actie moet worden uitgevoerd op het apparaat: ontgrendelen of decrypten.

  Als de computer toegang heeft tot de encryptiefunctionaliteit van Kaspersky Endpoint Security, wordt u door de Herstelvoorziening gevraagd om het apparaat te ontgrendelen. Hoewel het ontgrendelen van het apparaat het niet decrypt, wordt het apparaat onmiddellijk toegankelijk omdat het wordt ontgrendeld. Als de computer geen toegang heeft tot de encryptiefunctionaliteit van Kaspersky Endpoint Security, wordt u door de Herstelvoorziening gevraagd om het apparaat te decrypten.

 4. Klik op de knop MBR herstellen als de diagnose van de geëncrypte systeemschijf als resultaat een bericht gaf over problemen met de Master Boot Record (MBR) van het apparaat.

  Door de Master Boot Record van het apparaat te herstellen kan de benodigde informatie voor de ontgrendeling of de decryptie van het apparaat sneller worden verzameld.

 5. Klik op de knop Ontgrendelen of Decrypten naargelang de resultaten van de diagnose.

  Het venster Instellingen voor ontgrendeling van apparaat of Decryptie-instellingen voor apparaat wordt geopend.

 6. Als u gegevens wilt herstellen via een account van Verificatie-agent:
  1. Selecteer de optie Instellingen van account in Verificatie-agent gebruiken.
  2. Typ in de velden Naam en Wachtwoord de gegevens van het account dat u met Verificatie-agent gebruikt.

  Deze methode is alleen mogelijk bij het herstellen van gegevens op een systeemschijf. Als de harde schijf van het systeem beschadigd is geraakt en de accountgegevens van Verificatie-agent verloren zijn geraakt, moet u een toegangscode vragen aan de netwerkbeheerder van het bedrijf om de gegevens op een geëncrypt apparaat te herstellen.

 7. Als u een toegangscode wilt gebruiken om gegevens te herstellen:
  1. Selecteer de optie Toegangscode voor apparaat handmatig opgeven.
  2. Klik op de knop Toegangscode ontvangen.
  3. Het venster Toegangscode voor apparaat ontvangen wordt geopend.
  4. Klik op de knop Opslaan en selecteer de map waarin u het FDERTC-bestand met de toegangsaanvraag wilt opslaan.
  5. Stuur het bestand met de toegangsaanvraag naar de netwerkbeheerder van het bedrijf.

   Sluit het venster Toegangscode voor apparaat ontvangen pas als u de toegangscode hebt ontvangen. Wanneer dit venster opnieuw wordt geopend, kunt u de toegangscode die eerder is aangemaakt door de beheerder niet toepassen.

  6. Vraag en bewaar het bestand met de toegangscode dat de netwerkbeheerder van het bedrijf heeft aangemaakt en u heeft gegeven.
  7. Klik op de knop Laden en selecteer het FDERTR-bestand met de toegangscode in het geopende venster.
 8. Als u een apparaat decrypt, moet u ook de andere decryptie-instellingen in het venster Decryptie-instellingen voor apparaat opgeven. Hiertoe doet u het volgende:
  • Geef op welk deel u wilt decrypten:
   • Als u het volledige apparaat wilt decrypten, selecteert u de optie Gehele apparaat decrypten.
   • Als u een deel van de gegevens op een apparaat wilt decrypten, selecteert u de optie Specifieke gebieden op apparaat decrypten en gebruikt u de velden Begin en Einde om de grenzen van het te decrypten gebied op te geven.
  • Selecteer de locatie waar u de gedecrypte gegevens wilt schrijven:
   • Als u de gegevens op het originele apparaat wilt overschrijven met de gedecrypte gegevens, schakelt u het selectievakje Gegevens in bestand opslaan na decryptie uit.
   • Als u de gedecrypte gegevens gescheiden wilt houden van de originele geëncrypte gegevens, schakelt u het selectievakje Gegevens in bestand opslaan na decryptie in en gebruikt u de knop Bladeren om het pad op te geven waar u de gegevens wilt opslaan.
 9. Klik op OK.

Het apparaat start de ontgrendeling of de decryptie.

Vond je dit artikel nuttig?
Wat kunnen we beter doen?
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.