Encryptie van harde schijven met Kaspersky Disk Encryption-technologie

26 februari 2021

ID 123502

Alvorens harde schijven op een computer te encrypten raden we aan dat u controleert of de computer niet geïnfecteerd is. U kunt dit doen door een Volledige Scan of Kritieke Gebiedenscan te starten. De encryptie van een harde schijf van de computer die met een rootkit is geïnfecteerd kan ertoe leiden dat u die niet meer kunt gebruiken.

Zo encrypt u harde schijven met Kaspersky Disk Encryption-technologie:

 1. Open de Beheerconsole van Kaspersky Security Center.
 2. Open in de map Beheerde apparaten in de structuur van de Beheerconsole de map met de naam van de beheergroep waarvoor u de encryptie van harde schijven wilt configureren.
 3. Selecteer in de werkruimte het tabblad Beleid.
 4. Selecteer het noodzakelijke beleid.
 5. Open het venster Eigenschappen: <naam van beleid> op een van de volgende manieren:
  • Selecteer in het contextmenu van het beleid de optie Eigenschappen.
  • Klik op de koppeling Beleid configureren rechts in de werkruimte van de Beheerconsole.
 6. Selecteer in het gedeelte Gegevensencryptie het subgedeelte Encryptie van harde schijven.
 7. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Encryptietechnologie de optie Kaspersky Disk Encryption.

  Kaspersky Disk Encryption-technologie kan niet worden gebruikt als de computer harde schijven heeft die met BitLocker zijn geëncrypt.

 8. Selecteer in de vervolgkeuzelijst Encryptiemodus de optie Alle harde schijven encrypten.

  Als u wilt instellen dat enkele harde schijven niet moeten worden geëncrypt, maakt u een lijst met die harde schijven aan.

 9. Selecteer één van de volgende encryptiemethoden:
  • Als u alleen schijfsectoren met bestanden wilt encrypten, schakelt u het selectievakje Alleen gebruikte schijfruimte encrypten in.

   Als u een encryptie toepast op een schijf die al wordt gebruikt, wordt u aanbevolen de gehele schijf te encrypten. Dit verzekert dat alle gegevens zijn beschermd, zelfs verwijderde gegevens die mogelijk nog ophaalbare informatie bevatten. De functie Alleen gebruikte schijfruimte encrypten wordt aanbevolen voor nieuwe schijven die nog niet eerder zijn gebruikt.

  • Als u de gehele harde schijf wilt encrypten, schakelt u het selectievakje Alleen gebruikte schijfruimte encrypten uit.

   Deze functie is alleen van toepassing op apparaten die niet zijn geëncrypt. Als een apparaat eerder is geëncrypt met de functie Alleen gebruikte schijfruimte encrypten, worden sectoren met bestanden na de toepassing van een beleid in de modus Alle harde schijven encrypten nog steeds niet geëncrypt.

 10. Klik op OK om de wijzigingen op te slaan.
 11. Pas het beleid toe.

  Raadpleeg de beheerdershandleiding van Kaspersky Security Center voor informatie over het toepassen van het Kaspersky Security Center-beleid.

Vond je dit artikel nuttig?
Wat kunnen we beter doen?
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.