Woordenlijst

26 februari 2021

ID 90

Actieve code

Een code die momenteel door het programma wordt gebruikt.

Administration Server

Een onderdeel van Kaspersky Security Center waar informatie over alle geïnstalleerde Kaspersky-programma’s in het bedrijfsnetwerk wordt bewaard. Het kan ook worden gebruikt om deze programma's te beheren.

Analyse op basis van definities

Een technologie voor bedreigingsdetectie die de databases van Kaspersky Endpoint Security gebruikt. Deze databases bevatten beschrijvingen van bekende bedreigingen en methoden om ze onschadelijk te maken. Een bescherming met een analyse op basis van definities biedt een minimaal beveiligingsniveau. Op advies van de Kaspersky-experts is deze methode altijd ingeschakeld.

Antivirusdatabases

Databases met informatie over gevaren voor de beveiliging van computers die op het moment van de uitgave van de antivirusdatabases zijn gekend door Kaspersky. De definities in de antivirusdatabases helpen kwaadaardige code in gescande objecten te vinden. De antivirusdatabases worden door experts van Kaspersky gemaakt en worden elk uur bijgewerkt.

Archief

Een of meerdere bestanden die in een enkel gecomprimeerd bestand zijn ingepakt. U hebt een speciaal programma (een ‘archiver’) nodig om gegevens in en uit te pakken.

Back-up

Een speciale opslag voor back-ups van bestanden die vóór de desinfectie of de verwijdering worden gemaakt.

Beheergroep

Een reeks apparaten met dezelfde algemene functies en een aantal geïnstalleerde Kaspersky-programma’s. De apparaten zijn gegroepeerd zodat ze handig als een enkele eenheid kunnen worden beheerd. Een groep kan andere groepen bevatten. U kunt een groepsbeleid en groepstaken voor elk geïnstalleerd programma in de groep maken.

Beschermd bereik

Objecten die voortdurend worden gescand door de antivirusbescherming wanneer die actief is. De beschermde bereiken van de verschillende onderdelen hebben verschillende eigenschappen.

Bestanden in Quarantaine plaatsen

Een methode voor de verwerking van een waarschijnlijk geïnfecteerd bestand waarbij de toegang tot het bestand wordt geblokkeerd en het bestand vanaf de originele locatie wordt verplaatst naar de Quarantaine-map, waar het geëncrypt wordt opgeslagen om mogelijke infecties te voorkomen.

Bestandsmasker

Voorstelling van een bestandsnaam en extensie met behulp van jokertekens.

Bestandsmaskers kunnen alle tekens bevatten die in bestandsnamen zijn toegestaan, inclusief jokertekens:

  • * – Vervangt een willekeurig aantal tekens.
  • ? – Vervangt één willekeurig teken.

De bestandsnaam en de extensie worden altijd door een punt gescheiden.

Blacklist van adressen

Een lijst met e-mailadressen waarvoor alle inkomende berichten worden geblokkeerd door het Kaspersky-programma, ongeacht de inhoud van het bericht.

Certificaat

Elektronisch document met de private sleutel en informatie over de eigenaar en het bereik van de sleutel en dat bevestigt dat de openbare sleutel aan de eigenaar toebehoort. Het certificaat moet ondertekend zijn door de certificeringsinstantie die het certificaat heeft verleend.

Certificaathouder

Houder van een private sleutel gekoppeld aan een certificaat. Dit kan een gebruiker, een programma, een virtueel object, een computer of een service zijn.

Database met kwaadaardige webadressen

Een lijst met webadressen waarvan de inhoud mogelijk gevaarlijk is. De lijst is door experts van Kaspersky gemaakt. Ze wordt periodiek geüpdatet en is een onderdeel van het distributiepakket van het Kaspersky-programma.

Database met phishingwebadressen

Een lijst met webadressen die volgens experts van Kaspersky phishingadressen zijn. De database wordt periodiek geüpdatet en is een onderdeel van het distributiepakket van het Kaspersky-programma.

Desinfectie

Een methode voor de verwerking van geïnfecteerde objecten die resulteert in een compleet of gedeeltelijk herstel van de gegevens. Niet alle geïnfecteerde gegevens kunnen worden gedesinfecteerd.

Exploits

Programmacode die een bepaalde kwetsbaarheid in het systeem of de software gebruikt. Exploits worden vaak gebruikt om malware op de computer te installeren zonder medeweten van de gebruiker.

Extra code

Een code die het recht op het gebruik van het programma certificeert maar momenteel niet wordt gebruikt.

Geïnfecteerd bestand

Een bestand dat kwaadaardige code bevat (code van bekende malware die tijdens het scannen van het bestand is gedetecteerd). Kaspersky raadt het gebruik van zulke bestanden af omdat ze uw computer kunnen infecteren.

Genormaliseerde notatie van het adres van een webbron

De genormaliseerde notatie van het adres van een webbron is een tekstuele voorstelling van een webadres dat door normalisatie wordt verkregen. Normalisatie is een proces waarbij de tekstuele voorstelling van een webadres wijzigt volgens specifieke regels (bijvoorbeeld de weglating van de HTTP-gebruikersnaam, wachtwoord en poort voor verbinding in de tekstuele voorstelling van het adres van de webbron; de hoofdletters van het adres van de webbron worden gewijzigd in kleine letters).

In de context van antivirusbescherming worden adressen van webbronnen genormaliseerd om te vermijden dat de webadressen, die mogelijk verschillen in syntaxis terwijl ze fysiek identiek zijn, meer dan eens worden gescand.

Voorbeeld:

Niet-genormaliseerde notatie van een adres: www.Voorbeeld.nl\.

Genormaliseerde notatie van een adres: www.voorbeeld.nl.

 

Heuristische analyse

De technologie is ontworpen om dreigingen te detecteren die niet met de huidige versie van de databases van het Kaspersky-programma kunnen worden gedetecteerd. De technologie detecteert bestanden die mogelijk geïnfecteerd zijn met een onbekend virus of een nieuwe variëteit van een bekend virus.

Infecteerbaar bestand

Een bestand dat, wegens de structuur of de indeling ervan, door criminelen kan worden gebruikt als een "container" om kwaadaardige code op te slaan en te verspreiden. Doorgaans zijn deze bestanden uitvoerbare bestanden met bestandsextensies zoals .com, .exe en .dll. Het risico op indringing van kwaadaardige code in zulke bestanden is vrij hoog.

Licentiecertificaat

Een document dat Kaspersky samen met het licentiebestand of de activatiecode verstrekt aan de gebruiker. Het bevat informatie over de licentie die aan de gebruiker is verleend.

Netwerkagent

Een Kaspersky Security Center-onderdeel voor de interactie tussen Administration Server en Kaspersky-programma’s die op een specifiek netwerkknooppunt zijn geïnstalleerd (werkstation of server). Alle Kaspersky-programma's voor Windows hebben dit onderdeel. Speciale versies van Netwerkagent zijn bedoeld voor programma's die met andere besturingssystemen werken.

Netwerkservice

Reeks parameters die netwerkactiviteit definiëren. Voor deze netwerkactiviteit kunt u een netwerkregel aanmaken die de werking van Firewall regelt.

Network Agent Connector

Een functie van het programma dat het met de Netwerkagent verbindt. De Network Agent Connector maakt het externe beheer van het programma via Kaspersky Security Center mogelijk.

OLE-object

Een toegevoegd bestand of een bestand dat in een ander bestand is ingesloten. Kaspersky-programma’s kunnen OLE-objecten scannen op virussen. Als u bijvoorbeeld een Microsoft Office Excel-tabel in een Microsoft Office Word-document invoegt, wordt de tabel als een OLE-object gescand.

Patch

Een kleine toevoeging aan het programma die fouten verhelpt die tijdens de werking van het programma zijn ontdekt, of die updates installeert.

Phishing

Een soort internetfraude waarbij e-mailberichten worden verstuurd om vertrouwelijke gegevens te stelen (heel vaak financiële gegevens).

Portable bestandsbeheer

Dit is een programma met een interface die u kunt gebruiken om met geëncrypte bestanden op verwisselbare schijven te werken als er geen encryptiefunctionaliteit op de computer beschikbaar is.

Programma-instellingen

Programma-instellingen die bij alle typen taken voorkomen en de algemene werking van het programma bepalen. Voorbeelden: instellingen voor de werking van het programma, instellingen voor rapporten en instellingen voor back-ups.

Programmamodules

Bestanden die een onderdeel van het installatiebestand van het programma zijn en de belangrijkste functionaliteit van het programma voorstellen. Er is een aparte uitvoerbare module voor elk type taak die door het programma wordt uitgevoerd (Realtime bescherming, scan op verzoek en Update). Wanneer een volledige scan van de computer wordt gestart vanuit het hoofdvenster van het programma, zet u de module van deze taak in werking.

Quarantaine

Kaspersky Endpoint Security plaatst waarschijnlijk geïnfecteerde bestanden in deze map. Bestanden in Quarantaine worden in geëncrypte vorm opgeslagen.

Scanbereik

Objecten die Kaspersky Endpoint Security scant wanneer het een scantaak uitvoert.

Taak

Functies die door het Kaspersky-programma als taken worden uitgevoerd, zoals: realtime bestandsbescherming, volledige scan van apparaten, database-updates.

Taakinstellingen

Specifieke programma-instellingen voor elk type taak.

Trusted Platform Module

Een microchip die is ontwikkeld om basisfuncties voor beveiliging te leveren (bijvoorbeeld de opslag van encryptiesleutels). Een Trusted Platform Module wordt doorgaans geïnstalleerd op de systeemkaart van de computer en communiceert met alle andere systeemcomponenten via de hardwarebus.

Update

Het vervangen of toevoegen van nieuwe bestanden (databases of programmamodules) die vanaf Kaspersky-updateservers worden opgehaald.

Vals alarm

Er is sprake van een vals alarm wanneer het Kaspersky-programma aangeeft dat een bestand geïnfecteerd is terwijl dat niet het geval is. Dit gebeurt als de definitie van het bestand erg gelijkt op de definitie van een virus.

Verificatie-agent

Een interface voor de verificatie van de identiteit om toegang tot geëncrypte harde schijven te krijgen en het besturingssysteem te laden nadat de harde schijf van het systeem is geëncrypt.

Verlener van certificaat

Certificeringsinstantie die het certificaat heeft verleend.

Vingerafdruk van certificaat

Gebruikte informatie om een certificaatsleutel te identificeren. Een vingerafdruk wordt aangemaakt door een cryptografische hash-functie toe te passen op de waarde van de sleutel.

Waarschijnlijk geïnfecteerd bestand

Een bestand met aangepaste code van een bekend virus of code die gelijkt op deze van een virus maar nog niet door Kaspersky is gekend. Waarschijnlijk geïnfecteerde bestanden worden door de heuristische scanner gevonden.

Vond je dit artikel nuttig?
Wat kunnen we beter doen?
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.