Samengestelde bestanden scannen

26 februari 2021

ID 128011

Een vaak gebruikte techniek voor het verbergen van virussen en andere malware is de insluiting ervan in samengestelde bestanden zoals archieven of e-maildatabases. Om virussen en andere malware te vinden die op deze manier zijn verborgen, moet het samengestelde bestand worden uitgepakt waardoor het scannen wordt vertraagd. U kunt de reeks samengestelde bestanden die moeten worden gescand beperken om zo de scan sneller te voltooien.

De gebruikte methode voor de verwerking van een geïnfecteerd samengesteld bestand (desinfectie of verwijdering) hangt af van het soort bestand.

Anti-Virus voor bestanden desinfecteert samengestelde bestanden met een RAR-, ARJ-, ZIP-, CAB- en LHA-indeling en verwijdert bestanden met alle andere indelingen (behalve e-maildatabases).

Zo configureert u het scannen van samengestelde bestanden:

 1. Open het venster met de programma-instellingen.
 2. Selecteer in het gedeelte Antivirusbescherming links in het venster het subgedeelte Anti-Virus voor bestanden.

  Rechts in het venster ziet u de instellingen van het onderdeel Anti-Virus voor bestanden.

 3. Klik in het gedeelte Beschermingsniveau op de knop Instellingen.

  Het venster Anti-Virus voor bestanden wordt geopend.

 4. Selecteer in het venster Anti-Virus voor bestanden het tabblad Prestaties.
 5. Geef in het gedeelte Scan van samengestelde bestanden op welke soorten samengestelde bestanden u wilt scannen: archieven, installatiepakketten of bestanden met Office-indelingen.
 6. Om alleen nieuwe en gewijzigde samengestelde bestanden te scannen, schakelt u het selectievakje Scan alleen nieuwe en gewijzigde bestanden in.

  Anti-Virus voor bestanden scant dan alleen nieuwe en gewijzigde samengestelde bestanden, ongeacht het type ervan.

 7. Klik op de knop Extra.

  Het venster Samengestelde bestanden wordt geopend.

 8. Doe in het gedeelte Achtergrondscan een van het volgende:
  • Schakel het selectievakje Samengestelde bestanden in de achtergrond uitpakken uit om Anti-Virus voor bestanden geen samengestelde bestanden op de achtergrond te laten uitpakken.
  • Als u Anti-Virus voor bestanden samengestelde bestanden op de achtergrond wilt laten uitpakken, schakelt u het selectievakje Samengestelde bestanden in de achtergrond uitpakken in en geeft u de vereiste waarde in het veld Minimale bestandsgrootte op.
 9. Doe in het gedeelte Beperking van grootte een van het volgende:
  • Om Anti-Virus voor bestanden geen grote samengestelde bestanden te laten uitpakken, schakelt u het selectievakje Grote samengestelde bestanden niet uitpakken in en geeft u de vereiste waarde in het veld Maximale bestandsgrootte op. Anti-Virus voor bestanden pakt geen samengestelde bestanden uit die groter zijn dan de opgegeven grootte.
  • Om Anti-Virus voor bestanden grote samengestelde bestanden te laten uitpakken, schakelt u het selectievakje Grote samengestelde bestanden niet uitpakken uit.

   Een bestand wordt als groot beschouwd als het groter is dan de waarde in het veld Maximale bestandsgrootte.

  Anti-Virus voor bestanden scant grote bestanden die uit archieven zijn uitgepakt, ongeacht of het selectievakje Grote samengestelde bestanden niet uitpakken is ingeschakeld.

 10. Klik op OK.
 11. Klik in het venster Anti-Virus voor bestanden op OK.
 12. Klik op de knop Opslaan om de wijzigingen op te slaan.

Vond je dit artikel nuttig?
Wat kunnen we beter doen?
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.