Over de regels van Programma-opstartcontrole

26 februari 2021

ID 128030

Kaspersky Endpoint Security gebruikt regels om de start van programma's door gebruikers te controleren. Een regel van Programma-opstartcontrole bevat de activeringsvoorwaarden en de actie die door Programma-opstartcontrole wordt uitgevoerd wanneer de regel wordt geactiveerd (de start van het programma door gebruikers wordt toegestaan of geblokkeerd).

Voorwaarden voor activatie van regel

Een voorwaarde voor de activatie van de regel heeft de volgende structuur: “type voorwaarde - criterium voorwaarde - waarde voorwaarde” (zie onderstaande afbeelding). Op basis van de voorwaarden voor de activatie van de regel past Kaspersky Endpoint Security (al dan niet) een regel op een programma toe.

ASC_rule condition.png

Regel van Programma-opstartcontrole. Parameters van voorwaarden voor activatie van regel

Regels gebruiken uitvoerings- en uitzonderingsvoorwaarden:

 • Uitvoeringsvoorwaarden. Kaspersky Endpoint Security past de regel op het programma toe als het programma aan minstens één van de uitvoeringsvoorwaarden voldoet.
 • Uitzonderingsvoorwaarden. Kaspersky Endpoint Security past de regel niet op het programma toe als het programma aan minstens één van de uitzonderingsvoorwaarden voldoet en niet aan de uitvoeringsvoorwaarden voldoet.

De voorwaarden voor de activatie van de regel worden met criteria gemaakt. De volgende criteria worden gebruikt om regels in Kaspersky Endpoint Security aan te maken:

 • Pad naar de map met het uitvoerbare bestand van het programma of het pad naar het uitvoerbare bestand van het programma.
 • Metagegevens: naam van uitvoerbaar bestand van programma, versie van uitvoerbaar bestand van programma, naam van programma, versie van programma, leverancier van programma.
 • Hash van het uitvoerbare bestand van het programma.
 • Certificaat: verlener, houder, vingerafdruk.
 • Opname van het programma in een KL-categorie.
 • Locatie van het uitvoerbare bestand van het programma op een verwisselbare schijf.

De waarde van het criterium moet voor elk gebruikt criterium in de voorwaarde worden opgegeven. Als de parameters van het gestarte programma overeenkomen met de opgegeven criteriawaarden in de uitvoeringsvoorwaarde, wordt de regel geactiveerd. In dit geval voert Programma-opstartcontrole de opgegeven actie in de regel uit. Als de parameters van het programma overeenkomen met de opgegeven criteriawaarden in de uitzonderingsvoorwaarde, wordt de start van het programma niet gecontroleerd door Programma-opstartcontrole.

Beslissingen van het onderdeel Programma-opstartcontrole bij de activatie van een regel

Wanneer een regel wordt geactiveerd, worden gebruikers (of groepen van gebruikers) door Programma-opstartcontrole toegestaan om programma's te starten of wordt de start van die programma's geblokkeerd volgens de regel. U kunt individuele gebruikers of groepen van gebruikers selecteren die al dan niet programma's mogen starten die een regel activeren.

Als in een regel niet is opgegeven welke gebruikers programma's mogen starten die aan de regel voldoen, wordt deze regel een Blokkeren-regel genoemd.

Als voor een regel geen gebruikers zijn opgegeven die geen programma's mogen starten die aan de regel voldoen, wordt deze regel een Toestaan-regel genoemd.

De prioriteit van een Blokkeren-regel is hoger dan die van een Toestaan-regel. Als bijvoorbeeld een Toestaan-regel van Programma-opstartcontrole is opgegeven voor een gebruikersgroep terwijl een Blokkeren-regel van Programma-opstartcontrole is opgegeven voor één gebruiker in deze gebruikersgroep, kan deze gebruiker het programma niet starten.

Status van werking van regel

Regels van Programma-opstartcontrole kunnen een van twee mogelijke statussen voor hun werking hebben:

 • Aan.

  Deze regelstatus betekent dat de regel is ingeschakeld.

 • Uit.

  Deze regelstatus betekent dat de regel is uitgeschakeld.

Standaardregels van Programma-opstartcontrole

Standaard werkt Programma-opstartcontrole in de modus Black list. Dit onderdeel staat alle gebruikers toe om alle programma's te starten. Wanneer een gebruiker probeert om een programma te starten dat door regels van Programma-opstartcontrole is geblokkeerd, blokkeert Kaspersky Endpoint Security de start van het programma (als de actie Blokkeren is geselecteerd) of slaat het informatie over de start van het programma op in een rapport (als de actie Melden is geselecteerd).

Vond je dit artikel nuttig?
Wat kunnen we beter doen?
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.
Bedankt voor je feedback! Je helpt ons verbeteren.