Mã hóa các ổ cứng sử dụng công nghệ Kaspersky Disk Encryption

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 123502

Trước khi mã hóa các ổ cứng trên một máy tính, bạn nên đảm bảo rằng máy tính đang không bị nhiễm virus. Để làm điều này, bắt đầu tác vụ Quét Toàn bộ hoặc Quét Khu vực Thiết yếu. Việc mã hóa ổ cứng của một máy tính bị nhiễm rootkit có thể dẫn đến máy ngừng hoạt động.

Để mã hóa các ổ cứng sử dụng công nghệ Kaspersky Disk Encryption:

 1. Mở Bảng điều khiển Quản trị của Kaspersky Security Center.
 2. Trong thư mục Quản lý thiết bị của cây Bảng điều khiển Quản trị, mở thư mục với tên của nhóm quản trị mà bạn muốn thiết lập việc mã hóa các ổ cứng.
 3. Trong không gian làm việc, chọn thẻ Chính sách.
 4. Chọn chính sách cần thiết.
 5. Mở cửa sổ Thuộc tính: <Tên chính sách> sử dụng một trong những phương pháp sau đây:
  • Trong menu ngữ cảnh của chính sách, chọn Thuộc tính.
  • Nhấn vào liên kết Thiết lập chính sách được đặt ở phần bên phải của không gian làm việc của Bảng điều khiển Quản trị.
 6. Trong mục Mã hóa dữ liệu, chọn mục con Mã hóa ổ đĩa cứng.
 7. Trong danh sách thả xuống Công nghệ mã hóa, chọn mục Kaspersky Disk Encryption.

  Công nghệ Kaspersky Disk Encryption không thể được sử dụng nếu máy tính có các ổ cứng được mã hóa bởi BitLocker.

 8. Trong danh sách thả xuống Chế độ mã hóa, chọn mục Mã hóa ổ đĩa cứng.

  Nếu bạn muốn loại trừ một số ổ cứng khỏi tác vụ mã hóa, hãy tạo một danh sách các ổ cứng đó.

 9. Chọn một trong các phương thức mã hóa sau:
  • Nếu bạn muốn chỉ áp dụng mã hóa cho các khu vực ổ cứng có chứa tập tin, chọn hộp kiểm Chỉ mã hóa dung lượng ổ đĩa được sử dụng.

   Nếu bạn đang áp dụng mã hóa trên một ổ đĩa đang được sử dụng, bạn nên mã hóa toàn bộ ổ đĩa. Điều này đảm bảo mọi dữ liệu đều được bảo vệ - kể cả những dữ liệu đã bị xóa có thể vẫn chứa thông tin truy hồi được. Chức năng Chỉ mã hóa dung lượng ổ đĩa được sử dụng được khuyến nghị cho các ổ đĩa mới chưa được sử dụng trước đây.

  • Nếu bạn muốn áp dụng mã hóa cho toàn bộ ổ cứng, xóa hộp kiểm Chỉ mã hóa dung lượng ổ đĩa được sử dụng.

   Chức năng này chỉ được áp dụng cho các thiết bị chưa được mã hóa. Nếu một thiết bị đã được mã hóa từ trước sử dụng chức năng Chỉ mã hóa dung lượng ổ đĩa được sử dụng, sau khi áp dụng một chính sách trong chế độ Mã hóa tất cả ổ đĩa cứng, các khu vực không chứa tập tin vẫn sẽ không được mã hóa.

 10. Nhấn OK để lưu thay đổi.
 11. Áp dụng chính sách.

  Xem Hướng dẫn dành cho Quản trị viên Kaspersky Security Center để biết chi tiết về việc áp dụng các chính sách Kaspersky Security Center.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.