Quét các tập tin hỗn hợp

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128011

Một kỹ thuật phổ biến để che giấu virus và các phần mềm độc hại khác là nhúng chúng trong các tập tin tổ hợp ví dụ như tập nén hoặc cơ sở dữ liệu email. Để phát hiện virus và các phần mềm độc hại khác được ẩn giấu bằng cách này, tập tin hỗn hợp phải được giải nén, điều này có thể làm giảm tốc độ quét. Bạn có thể giới hạn nhóm tập tin hỗn hợp được quét để tăng tốc độ quét.

Phương thức sử dụng để xử lý một tập tin hỗn hợp bị nhiễm (khử nhiễm hoặc xóa) tùy thuộc vào loại tập tin.

Chống virus cho tập tin sẽ khử nhiễm các tập tin phức hợp trong định dạng RAR, ARJ, ZIP, CAB, và LHA, và xóa các tập tin trong mọi định dạng khác (ngoại trừ cơ sở dữ liệu email).

Để thiết lập quét các tập tin hỗn hợp:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảo vệ Chống virus, chọn mục con Chống virus cho tập tin.

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Chống virus cho tập tin sẽ được hiển thị.

 3. Trong mục Mức độ bảo mật, nhấn nút Cấu hình.

  Cửa sổ Chống virus cho tập tin sẽ được mở ra.

 4. Trong cửa sổ Chống virus cho tập tin, chọn thẻ Hiệu suất.
 5. Trong mục Quét các tập tin hỗn hợp, quy định loại tập tin hỗn hợp mà bạn muốn quét: tập nén, gói cài đặt, hoặc tập tin trong định dạng văn bản.
 6. Để chỉ quét những tập tin hỗn hợp mới và đã được thay đổi, chọn hộp kiểm Chỉ quét các tập tin mới hoặc có sự thay đổi.

  Chống virus cho tập tin sẽ chỉ quét các tập tin mới hoặc đã được thay đổi thuộc mọi thể loại.

 7. Nhấn nút Bổ sung.

  Cửa sổ Các tập tin hỗn hợp sẽ được mở ra.

 8. Trong mục Tác vụ quét nền tảng, thực hiện một trong những hành động sau:
  • Để ngăn Chống virus cho tập tin giải nén các tập tin hỗn hợp trong nền, xóa hộp kiểm Giải nén các tập tin hỗn hợp trong chế độ nền.
  • Để cho phép Chống virus cho tập tin giải nén các tập tin hỗn hợp khi quét ở trong nền, chọn hộp kiểm Giải nén các tập tin hỗn hợp trong chế độ nền và quy định giá trị cần thiết trong trường Dung lượng tối thiểu của tập tin.
 9. Trong mục Dung lượng giới hạn, thực hiện một trong những hành động sau:
  • Để ngăn Chống Virus cho Tập tin giải nén các tập tin hỗn hợp quá lớn, chọn hộp kiểm Không thực hiện giải nén các tập tin hỗn hợp lớn và quy định giá trị cần thiết trong trường Dung lượng tối đa của tập tin. Chống virus cho tập tin sẽ không giải nén các tập tin hỗn hợp lớn hơn kích cỡ được quy định.
  • Để cho phép Chống Virus cho Tập tin giải nén các tập tin hỗn hợp lớn, xóa hộp kiểm Không thực hiện giải nén các tập tin hỗn hợp lớn.

   Một tập tin được coi là lớn nếu kích cỡ của nó vượt quá giá trị được quy định trong trường Dung lượng tối đa của tập tin.

  Chống Virus cho Tập tin sẽ quét các tập tin lớn được giải nén từ tập nén, bất kể là hộp kiểm Không thực hiện giải nén các tập tin hỗn hợp lớn có được chọn hay không.

 10. Nhấn OK.
 11. Trong cửa sổ Chống virus cho tập tin, nhấn OK.
 12. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.