Thông tin về Kaspersky Endpoint Security 10 Service Pack 2 for Windows

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 127968

Phần này mô tả các chức năng, thành phần và bộ phân phối của Kaspersky Endpoint Security, cũng như cung cấp một danh sách các yêu cầu về phần cứng và phần mềm của Kaspersky Endpoint Security.

Trong mục Trợ giúp này

Có gì mới

Gói phân phối

Tổ chức tính năng bảo vệ máy tính

Các yêu cầu về phần cứng và phần mềm

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.