Sử dụng ổ lưu trữ chứng chỉ hệ thống được tin tưởng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 131348

Việc sử dụng kho lưu trữ chứng chỉ hệ thống cho phép bạn loại trừ các ứng dụng có chữ ký điện tử được tin tưởng khỏi các tác vụ quét virus. Kaspersky Endpoint Security sẽ tự động gán các ứng dụng đó vào nhóm Tin tưởng.

Để bắt đầu sử dụng kho lưu trữ chứng chỉ hệ thống được tin tưởng:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Chọn mục Bảo vệ Chống virus ở phía bên trái. 

  Cấu hình bảo vệ chống virus sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 3. Trong mục Loại trừ quét và ứng dụng tin tưởng, nhấn nút Cấu hình.

  Cửa sổ Vùng tin tưởng sẽ được mở ra.

 4. Trong cửa sổ Vùng tin tưởng, chọn thẻ Cửa hàng chứng nhận hệ thống tin tưởng.
 5. Chọn hộp kiểm Sử dụng cửa hàng chứng nhận hệ thống tin tưởng.
 6. Trong danh sách thả xuống Cửa hàng chứng nhận hệ thống tin tưởng, chọn kho lưu trữ hệ thống sẽ được Kaspersky Endpoint Security coi là tin tưởng.
 7. Trong cửa sổ Vùng tin tưởng, nhấn OK.
 8. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.