Khôi phục các tập tin từ Sao lưu

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128133

Để khôi phục các tập tin từ Sao lưu:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Ở phần trên của cửa sổ chính của ứng dụng, nhấn vào liên kết Cách ly để mở cửa sổ Lưu trữ.
 3. Trong cửa sổ Lưu trữ, chọn thẻ Sao lưu.
 4. Nếu bạn muốn khôi phục tất cả các tập tin từ Sao lưu, chọn Khôi phục tất cả từ menu ngữ cảnh của bất kỳ tập tin nào.

  Kaspersky Endpoint Security sẽ khôi phục tất cả tập tin từ bản sao dự phòng đến thư mục gốc của chúng.

 5. Để khôi phục một hoặc nhiều tập tin từ Sao lưu:
  1. Trong bảng ở trên thẻ Sao lưu, chọn một hoặc nhiều tập tin Sao lưu.

   Để chọn nhiều tập tin được cách ly, nhấp chuột phải để mở menu ngữ cảnh của bất kỳ tập tin nào và chọn Chọn tất cả. Để bỏ chọn các tập tin mà bạn không muốn quét, nhấn vào chúng khi đang giữ phím CTRL.

  2. Khôi phục các tập tin bằng một trong những cách sau:
   • Bấm vào nút Khôi phục.
   • Nhấn phải chuột để mở menu ngữ cảnh và chọn Khôi phục.

  Kaspersky Endpoint Security sẽ khôi phục tất cả tập tin từ bản sao dự phòng được chọn đến thư mục gốc của chúng.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.