Bổ sung một mạng Wi-Fi vào danh sách được tin tưởng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 131690

Bạn có thể cho phép người dùng kết nối đến các mạng Wi-Fi mà bạn coi là bảo mật, ví dụ như mạng Wi-Fi doanh nghiệp. Để làm điều này, bạn phải thêm mạng vào danh sách các mạng Wi-Fi được tin tưởng. Kiểm soát Thiết bị sẽ chặn truy cập đến tất cả các mạng Wi-Fi ngoài các mạng được quy định trong danh sách được tin tưởng.

Để bổ sung một mạng Wi-Fi vào danh sách được tin tưởng:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Ở phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảng kiểm soát, chọn mục con Kiểm soát Thiết bị.

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Kiểm soát Thiết bị sẽ được hiển thị.

 3. Ở phần bên phải của cửa sổ, chọn thẻ Các loại thiết bị.

  Thẻ Các loại thiết bị chứa quy tắc truy cập cho tất cả các thiết bị được bao gồm trong phân loại của thành phần Kiểm soát Thiết bị.

 4. Trong cột Truy cập đối diện thiết bị Wi-Fi, nhấn phải chuột để mở menu ngữ cảnh.
 5. Chọn mục Chặn với ngoại lệ.
 6. Trong danh sách các thiết bị, chọn Wi-Fi và nhấn nút Chỉnh sửa.

  Việc này sẽ mở ra cửa sổ Mạng Wi-Fi tin tưởng.

 7. Nhấn vào nút Thêm.

  Việc này sẽ mở ra cửa sổ Mạng Wi-Fi tin tưởng.

 8. Trong cửa sổ Mạng Wi-Fi tin tưởng:
  • Trong trường Tên mạng, nhập tên của mạng Wi-Fi mà bạn muốn thêm vào danh sách tin tưởng.
  • Trong danh sách thả xuống Loại xác thực, chọn kiểu xác thực được sử dụng khi kết nối đến mạng Wi-Fi được tin tưởng.
  • Trong danh sách thả xuống Loại mã hóa, chọn kiểu mã hóa được sử dụng để bảo mật lưu lượng của mạng Wi-Fi được tin tưởng.
  • Trong trường Bình luận, bạn có thể nhập bất kỳ thông tin nào về mạng Wi-Fi được bổ sung.

  Một mạng Wi-Fi được coi là tin tưởng nếu cấu hình của nó khớp với tất cả các cấu hình được quy định trong quy tắc.

 9. Trong cửa sổ Mạng Wi-Fi tin tưởng, nhấn OK.
 10. Trong cửa sổ Mạng Wi-Fi tin tưởng, nhấn OK.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.