Thông tin về Kiểm soát web

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128050

Kiểm soát web cho phép kiểm soát hành động bởi người dùng LAN bằng cách hạn chế hoặc chặn quyền truy cập đến các tài nguyên web.

Một tài nguyên web là một trang web riêng lẻ hoặc nhiều trang web, hay một website hoặc nhiều website có một đặc điểm chung.

Kiểm soát web cung cấp các tùy chọn sau:

  • Tiết kiệm lưu lượng.

    Lưu lượng được kiểm soát bằng cách hạn chế hoặc chặn việc tải về các tập tin đa phương tiện, hoặc bằng cách hạn chế hoặc chặn việc truy cập đến các tài nguyên web không liên quan đến trách nhiệm công việc của người dùng.

  • Bỏ giới hạn truy cập theo hạng mục nội dung của tài nguyên web.

    Để tiết kiệm lưu lượng và giảm thiểu tổn thất tiềm năng từ việc sử dụng sai thời gian của nhân viên, bạn có thể hạn chế hoặc chặn truy cập đến các hạng mục tài nguyên web cụ thể (ví dụ, chặn truy cập đến các tài nguyên web thuộc hạng mục "Phương tiện truyền thông Internet").

  • Kiểm soát tập trung truy cập đến các tài nguyên web.

    Khi sử dụng Kaspersky Security Center, bạn có thể cấu hình truy cập đến tài nguyên web theo cá nhân và nhóm.

Tất cả các quy định hạn chế và chặn được áp dụng cho việc truy cập đến tài nguyên web đều được triển khai dưới dạng quy tắc truy cập tài nguyên web.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.