Giám sát Hệ thống

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 50686

Thành phần này có thể được sử dụng nếu Kaspersky Endpoint Security được cài đặt trên một máy tính chạy Microsoft Windows cho máy trạm. Thành phần này không thể được sử dụng nếu Kaspersky Endpoint Security được cài đặt trên một máy tính chạy Microsoft Windows cho máy chủ tập tin.

Phần này chứa thông tin về Giám sát Hệ thống và chỉ dẫn cách để thiết lập cấu hình thành phần.

Trong mục Trợ giúp này

Thông tin về Giám sát Hệ thống

Bật và tắt Giám sát Hệ thống

Thiết lập Giám sát Hệ thống

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.