Thay đổi hành động xử lý tập tin bị nhiễm của Chống virus cho tập tin

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128010

Để thay đổi hành động xử lý tập tin bị nhiễm của Chống virus cho tập tin:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảo vệ Chống virus, chọn mục con Chống virus cho tập tin.

  Ở phần bên phải của cửa sổ, cấu hình của thành phần Chống virus cho tập tin sẽ được hiển thị.

 3. Trong mục Hành động khi phát hiện nguy hiểm, chọn các tùy chọn cần thiết:
  • Lựa chọn hành động tự động.
  • Thực hiện hành động: Khử mã độc. Xóa nếu khử mã độc không thành công.
  • Thực hiện hành động: Khử mã độc.

   Nếu mục này được chọn, Kaspersky Endpoint Security sẽ áp dụng hành động Gỡ bỏ đến các tập tin là một phần của ứng dụng Windows Store.

  • Thực hiện hành động: Gỡ bỏ.
  • Thực hiện hành động: Ngăn chặn.
 4. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

   

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.