Phân tích hệ điều hành

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 44961

Ở bước này, thông tin sẽ được thu thập về các ứng dụng được bao gồm trong hệ điều hành. Các ứng dụng này sẽ được bổ sung vào danh sách các ứng dụng được tin tưởng mà hành động của chúng trong hệ điều hành sẽ không bị bất kỳ hạn chế nào.

Các ứng dụng khác sẽ được phân tích khi chúng được khởi động lần đầu tiên sau khi Kaspersky Endpoint Security đã được cài đặt.

Để dừng Trình hướng dẫn Thiết lập Ban đầu, nhấn nút Hủy bỏ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.