Cài đặt ứng dụng sử dụng Trình hướng dẫn cài đặt

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 141289

Giao diện của Trình hướng dẫn Cài đặt ứng dụng bao gồm một chuỗi các cửa sổ tương ứng với các bước cài đặt ứng dụng. Bạn có thể điều hướng giữa các trang của Trình hướng dẫn cài đặt bằng cách sử dụng các nút Quay lại và Tiếp theo. Để đóng Trình hướng dẫn cài đặt sau khi hoàn thành tác vụ này, nhấn nút Chấm dứt. Để dừng Trình hướng dẫn cài đặt ở bất cứ giai đoạn nào, nhấn nút Hủy bỏ.

Để cài đặt ứng dụng hoặc nâng cấp ứng dụng từ một phiên bản cũ với Trình hướng dẫn cài đặt:

  1. Chạy tập tin setup.exe được bao gồm trong gói phân phối.

    Trình hướng dẫn cài đặt sẽ được bắt đầu.

  2. Làm theo chỉ dẫn của Trình hướng dẫn cài đặt.

Khi tập tin setup.exe được khởi chạy, Kaspersky Endpoint Security sẽ kiểm tra máy tính để phát hiện bất kỳ phần mềm không tương thích nào. Theo mặc định, khi phát hiện phần mềm không tương thích, quy trình cài đặt sẽ bị hủy bỏ và danh sách các ứng dụng không tương thích với Kaspersky Endpoint Security sẽ xuất hiện trên màn hình. Để tiếp tục cài đặt, gỡ bỏ các ứng dụng này khỏi máy tính.

Trong mục này:

Bước 1. Đảm bảo máy tính đáp ứng được yêu cầu cài đặt

Bước 2. Trang chào đón đến thủ tục cài đặt

Bước 3. Xem Thỏa thuận Giấy phép

Bước 4. Chọn kiểu cài đặt

Bước 5. Chọn các thành phần ứng dụng để cài đặt

Bước 6. Chọn thư mục đích

Bước 7. Thêm các mục được loại trừ khỏi tác vụ quét virus

Bước 8. Chuẩn bị cài đặt ứng dụng

Bước 9. Cài đặt ứng dụng

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.