Lọc danh sách các lỗ hổng bảo mật theo các giá trị trạng thái Đã sửa và Ẩn

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128114

Để lọc danh sách các lỗ hổng bảo mật theo các giá trị trạng thái Đã sửa và Ẩn:

 1. Mở cửa sổ chính của ứng dụng.
 2. Ở phần trên của cửa sổ chính của ứng dụng, nhấn vào liên kết Cách ly để mở cửa sổ Lưu trữ.
 3. Trong cửa sổ Lưu trữ, chọn thẻ Lỗ hổng bảo mật.

  Thẻ Lỗ hổng bảo mật chứa danh sách các lỗ hổng bảo mật mà Kaspersky Endpoint Security đã phát hiện trong tác vụ Quét lỗ hổng bảo mật.

 4. Các hộp kiểm thông báo trạng thái của lỗ hổng bảo mật sẽ được hiển thị cạnh cấu hình Hiển thị lỗ hổng bảo mật. Để lọc danh sách các lỗ hổng bảo mật theo trạng thái Đã sửa, làm các thao tác sau:
  • Để hiển thị các đề mục về những lỗ hổng bảo mật đã được sửa trong danh sách các lỗ hổng bảo mật, chọn hộp kiểm sửa lỗi. Các mục về lỗ hổng bảo mật đã được sửa sẽ được bôi xám trong danh sách các lỗ hổng bảo mật.
  • Để ẩn các đề mục về những lỗ hổng bảo mật đã được sửa trong danh sách các lỗ hổng bảo mật, xóa hộp kiểm sửa lỗi.
 5. Để lọc danh sách các lỗ hổng bảo mật theo trạng thái Ẩn, làm các thao tác sau:
  • Để hiển thị các đề mục về những lỗ hổng bảo mật được ẩn trong danh sách các lỗ hổng bảo mật, chọn hộp kiểm Ẩn. Các mục về lỗ hổng bảo mật được ẩn sẽ được bôi xám trong danh sách các lỗ hổng bảo mật.
  • Để ẩn các đề mục về những lỗ hổng bảo mật được ẩn trong danh sách các lỗ hổng bảo mật, xóa hộp kiểm Ẩn.

Các điều kiện lọc danh sách các lỗ hổng bảo mật được quy định sẽ không được lưu lại sau khi bạn đã đóng cửa sổ Lưu trữ.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.