Thông tin về tác vụ quét

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 126977

Để tìm virus và các loại phần mềm độc hại khác, cũng như kiểm tra tính toàn vẹn của các mô-đun ứng dụng, Kaspersky Endpoint Security sẽ bao gồm các tác vụ sau:

 • Quét Toàn bộ. Quét kỹ lưỡng toàn bộ máy tính. Theo mặc định, Kaspersky Endpoint Security sẽ quét các đối tượng sau:
  • Bộ nhớ kernel
  • Các đối tượng được nạp lúc khởi động hệ điều hành
  • Phân vùng khởi động
  • Bản sao hệ điều hành
  • Toàn bộ ổ cứng và ổ đĩa di động
 • Quét khu vực quan trọng. Theo mặc định, Kaspersky Endpoint Security sẽ quét nhân kernel, các tiến trình đang chạy, và phân vùng khởi động ổ đĩa.
 • Quét Tùy chỉnh. Kaspersky Endpoint Security sẽ quét các đối tượng được chọn bởi người dùng. Bạn có thể quét bất kỳ đối tượng nào từ danh sách sau đây:
  • Bộ nhớ kernel
  • Các đối tượng được nạp lúc khởi động hệ điều hành
  • Bản sao hệ điều hành
  • Hộp thư Outlook
  • Tất cả các ổ cứng, ổ đĩa di động và ổ đĩa mạng
  • Bất kỳ tập tin nào được lựa chọn
 • Kiểm tra Tính Toàn vẹn. Kaspersky Endpoint Security sẽ kiểm tra các mô-đun ứng dụng để phát hiện hư hỏng hoặc sửa đổi.

Các tác vụ Quét Toàn bộ và Quét khu vực quan trọng hơi khác so với các tác vụ khác. Đối với các tác vụ này, bạn không nên sửa phạm vi quét.

Sau khi tác vụ quét được bắt đầu, tiến trình hoàn tất của chúng sẽ được hiển thị trong trường cạnh tên của tác vụ quét đang chạy, trong mục Tác vụ trên thẻ Bảo vệ và Kiểm soát của cửa sổ chính của Kaspersky Endpoint Security.

Thông tin về kết quả quét và các sự kiện đã xảy ra trong quá trình thực thi tác vụ quét được ghi lại trong một báo cáo của Kaspersky Endpoint Security.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.