Cho phép và cấm sử dụng Bàn phím Ảo để xác thực

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 134688

Bàn phím Ảo chỉ nên được sử dụng để xác thực các thiết bị USB không hỗ trợ việc nhập liệu ký tự ngẫu nhiên (ví dụ như đầu quét mã vạch). Bạn không nên sử dụng Bàn phím Ảo để xác thực các thiết bị USB không xác định.

Để cho phép và cấm sử dụng Bàn phím Ảo để xác thực:

  1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
  2. Trong phần bên trái của cửa sổ, trong mục Bảo vệ Chống virus, chọn mục con Phòng chống Tấn công BadUSB.

    Cấu hình của thành phần sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

  3. Thực hiện một trong các thao tác sau:
    • Chọn hộp kiểm Cấm sử dụng Bàn phím ảo để xác thực để chặn việc sử dụng Bàn phím Ảo cho việc xác thực.
    • Xóa hộp kiểm Cấm sử dụng Bàn phím ảo để xác thực để cho phép việc sử dụng Bàn phím Ảo cho việc xác thực.
  4. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.