Bật hoặc tắt chế độ tiết kiệm năng lượng

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128351

Để bật hoặc tắt chế độ tiết kiệm năng lượng:

 1. Mở cửa sổ cấu hình ứng dụng.
 2. Ở phần bên trái của cửa sổ, chọn mục Cấu hình nâng cao.

  Cấu hình nâng cao của ứng dụng sẽ được hiển thị ở phần bên phải của cửa sổ.

 3. Trong mục Chế độ hoạt động, nhấn nút Cấu hình.

  Cửa sổ Chế độ hoạt động sẽ được mở ra.

 4. Thực thi các hành động sau trong cửa sổ Chế độ hoạt động:
  • Để bật chế độ tiết kiệm năng lượng, chọn hộp kiểm Hoãn các tác vụ đã lập lịch khi đang sử dụng pin.

   Khi chế độ tiết kiệm năng lượng đang được bật và máy tính đang chạy pin, các tác vụ sau đây sẽ không được chạy kể cả khi đã được xếp lịch:

   • Tác vụ cập nhật
   • Tác vụ Quét Toàn bộ
   • Tác vụ Quét khu vực quan trọng
   • Tác vụ Quét Tùy chỉnh
   • Tác vụ Quét lỗ hổng bảo mật
   • Tác vụ Kiểm tra Tính Toàn vẹn
  • Nếu bạn muốn tắt chế độ tiết kiệm năng lượng, xóa hộp kiểm Hoãn các tác vụ đã lập lịch khi đang sử dụng pin. Trong trường hợp này, Kaspersky Endpoint Security sẽ thực thi các tác vụ đã được lập lịch bất kể nguồn năng lượng của máy tính là gì.
 5. Để lưu lại các thay đổi, nhấn nút Lưu.

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.