Thiết lập Chống virus cho tin nhắn

19 Tháng Mười Hai, 2022

ID 128022

Bạn có thể thực hiện các hành động sau để thiết lập Chống virus cho tin nhắn:

  • Thiết lập phạm vi bảo vệ.

    Bạn có thể mở rộng hoặc thu hẹp phạm vi bảo vệ bằng cách sửa đổi loại tin nhắn của ứng dụng nhắn tin nhanh sẽ được quét.

  • Thiết lập Chống virus cho tin nhắn để đối chiếu liên kết trong các tin nhắn của ứng dụng nhắn tin nhanh với cơ sở dữ liệu các địa chỉ web độc hại và lừa đảo.

Trong mục này:

Tạo phạm vi bảo vệ của Chống virus cho tin nhắn

Đối chiếu các URL với cơ sở dữ liệu các URL lừa đảo và độc hại sử dụng Chống virus cho tin nhắn

Bạn có thấy bài viết này hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện điều gì không?
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.
Cảm ơn bạn đã gửi phản hồi! Bạn đang giúp chúng tôi cải tiến.